Zgodnie z 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi[1] właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym.

W związku z ogłoszonym stanem epidemii powyższy obowiązek obejmuje podejmowanie przez właścicieli, posiadaczy lub zarządzających nieruchomościami działań mających
na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19
:

Czytaj więcej...

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wytyczne do pobrania w załączniku poniżej.

Jednocześnie informuję się, iż Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca stosowania środków dezynfekujących do rąk w stosunku do dzieci, zwłaszcza małych, do 6 roku życia. Powyższe podyktowane jest obawą wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych u dzieci, w tym reakcji uczuleniowych. Produkty biobójcze przeznaczone do dezynfekcji nie posiadają szczególnych wytycznych, zastrzeżeń, czy zapisów dotyczących małych dzieci. Żaden produkt biobójczy nigdy nie był i nie jest przeznaczony typowo dla dzieci z uwagi na jego skład chemiczny.

Pliki do pobrania
Download this file (Wytyczne-GIS aktualizacja.pdf)Wytyczne GIS dla złobków i przedszkoli3371 kB

Izolatoria w Małopolsce – ważne informacje

Szanowni Państwo,

informujemy, iż na terenie województwa małopolskiego, na podstawie poleceń Wojewody Małopolskiego, zostały utworzone następujące izolatoria (tabela: Wykaz izolatoriów w załączniku).

 

Poniżej przedstawiamy ogólne zasady kierowania osób do izolatoriów:

  1. Kierowanie do  izolatoriów następuje stopniowo. Oznacza to, że dopóki w pierwszym izolatorium – Hotel Royal, przy ul. Św. Gertrudy 26 w Krakowie –  nie zostanie wykorzystane   co najmniej w 80% miejsc, nie ma możliwości kierowania osoby do kolejnego izolatorium z listy.
  2. Lekarz szpitala kierujący do izolatorium, jest zobowiązany do telefonicznego kontaktu z upoważnionym przedstawicielem szpitala prowadzącego izolatorium, wskazanym w tabeli, celem uzgodnienia czasu przyjęcia pacjenta, a w przypadku zapełnienia danego izolatorium (w tabeli widnieje, jako stan: „przyjmuje”) uzyskania informacji, do którego izolatorium powinien skierować pacjenta.
  3. Skan skierowania, po uzgodnieniu czasu przyjęcia pacjenta, jest wysyłany na adres mailowy podany w tabeli, natomiast oryginał skierowania jest dostarczany przy transporcie pacjenta.
  4. Wykaz izolatoriów oraz dane w nim zawarte będą podlegać aktualizacji na podstawie informacji przekazywanych przez szpitale prowadzące izolatoria oraz z uwzględnieniem aktualnego stanu wykorzystania miejsc.
Pliki do pobrania
Download this file (Wykaz.xlsx)Wykaz.xlsx10 kB

Informacja dotycząca wydawania zaświaczeń o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej informuję, iż w celu uzyskania zaświadczenia o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny należy wypełnić stosowny wniosek i przesłać listownie w wersji papierowej lub skan / zdjęcie za pośrdednictwem e-mail lub e_PUAP na adres Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Tarnowskiej. Wnioski są do pobrania poniżej.