Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy – 21-27 stycznia 2019 r.

Rak szyjki macicy jest wśród Polek do 45 roku życia, drugim po raku piersi, najczęściej występującym nowotworem. Każdego dnia 10 Polek dowiaduje się, że ma raka szyjki macicy, a 5 z nich umiera z powodu zbyt późnej diagnozy!

Wcześnie wykryty rak szyjki macicy na etapie stanów przedrakowych daje szansę na niemal 100% wyleczenie, dlatego tak ważne jest wykonywanie badań profilaktycznych! Podstawowym badaniem, które umożliwia wykrycie choroby na bardzo wczesnym etapie jest cytologia. Cytologia jest badaniem bezbolesnym, skutecznym i bezpiecznym, które pozwala na wykrycie zmian nowotworowych, jeszcze zanim pojawią się objawy.

Czytaj więcej...

GRYPA

Grypa jest jedną z najczęściej występujących wirusowych chorób zakaźnych i istotną przyczyną zachorowań oraz zgonów w wielu regionach świata, także w Polsce. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) co roku na grypę i zakażenia wirusami grypopodobnymi choruje od 330 mln do 1,575 mld ludzi, 3-5 mln osób cierpi z powodu jej ostrych objawów, umiera od 500 tys. do miliona osób.

OBJAWY

objawy ogólne- złe samopoczucie (uczucie ogólnego rozbicia), dreszcze, przeczulica skóry, ciepłota ciała powyżej 37,8°C

 • objawy ze strony układu oddechowego- surowicza wydzielina z nosa, ból gardła, chrypka, bóle w klatce piersiowej, suchy „szczekający” kaszel prowokujący wymioty
 • objawy ze strony innych układów- ból głowy, brak łaknienia, bole mięśniowe, zawroty głowy, biegunka, bóle brzucha, nudności i wymioty, senność lub ospałość (występuje u około 50% dzieci poniżej 4 roku życia, lecz tylko u 10% dzieci w wieku między 5 a 14 rokiem życia)
 • objawy żołądkowo-jelitowe, głównie nudności i wymioty występują z mniejszą częstotliwością u dorosłych, natomiast są bardzo częste u dzieci.

Jak odróżnić grypę od przeziębienia?

OBJAWY

PRZEZIĘBIENIE

GRYPA

Gorączka

rzadko

wysoka

Ból głowy

rzadko

często

Bóle mięśniowo-stawowe

rzadko, łagodne

często, b. dokuczliwe

Zmęczenie i osłabienie

łagodne

często długotrwałe

Krańcowe wyczerpanie

nigdy

często

Katar

często

często o małym nasileniu

Kaszel

łagodny

łagodny, często towarzyszy ból gardła

 POWIKŁANIA

Skutki powikłań pogrypowych występują niejednokrotnie już po paru dniach lub paru tygodniach od zakażenia. Najczęściej rozpoznawane są powikłania pogrypowe ze strony układu oddechowego jako:

 • grypowe zapalenie płuc i oskrzeli,
 • zapalenie oskrzelików u niemowląt i u dzieci,
 • wtórne bakteryjne zapalenie płuc,
 • zaostrzenia przebiegu astmy,
 • zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.

Czytaj więcej...

Bezpieczne ferie

Ferie to radosne, ekscytujące wydarzenie. Aby móc w pełni cieszyć się urokami zimy powinniśmy zadbać o to, by wypoczynek dzieci i młodzieży odbywał się w sposób bezpieczny, a przygotowane przez organizatorów i wybrane przez rodziców i dzieci formy wypoczynku nie tylko sprawiały radość, ale miały funkcję edukacyjną i pozostawiły miłe wspomnienia.

Czytaj więcej...

Informacja dla Rolników

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie następujące przepisy:

 • ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 2136),
 • ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji (Dz. U. z 2018 r., poz. 2242).

Pierwsza z ww. ustaw wprowadza zmianę m.in. w art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 1541 z późn. zm.), która znosi obowiązek zatwierdzenia przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej dla podmiotów działających na rynku spożywczym przygotowujących żywność w pomieszczeniach używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne, ale gdzie regularnie przygotowuje się żywność w celu wprowadzenia do obrotu, o których mowa w rozdziale III załącznika Il do rozporządzenia nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str.1). Podmioty te będą objęte jedynie obowiązkiem rejestracji, co ma ułatwić rozpoczęcie prowadzenia działalności.

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji wprowadza zmiany w rozdziale 10a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, który dotyczy rolniczego handlu detalicznego. W szczególności zmiany dotyczą umożliwienia sprzedaży żywności wyprodukowanej w ramach rolniczego handlu detalicznego do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego (np. sklepów, restauracji, stołówek) zlokalizowanych na obszarze województwa, w którym ma miejsce produkcja żywności lub na obszarach powiatów lub miast stanowiących siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, sąsiadujących z tym województwem.

Rozstrzygnięcie konkursu wiedzy ph. „Cała prawda o AIDS”

W dniu 3 grudnia 2018 r., w ramach realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS oraz Światowego Dnia AIDS w sali narad Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej po raz kolejny przeprowadzony został powiatowy konkurs wiedzy pod hasłem „Cała prawda o AIDS”, do którego przystąpiło trzydziestu uczniów klas VII – VIII, klas III oddziałów gimnazjalnych oraz klas I-III szkól ponadpodstawowych. Głównym celem konkursu było rozwijanie u uczniów zainteresowań problemem choroby AIDS i konsekwencji z nią związanych, kształtowanie zachowań sprzyjających uniknięciu zakażenia HIV, podniesienie poziomu wiedzy młodzieży nt. problematyki HIV/AIDS, kształtowanie postawy akceptacji wobec osób zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS. Organizatorami konkursu byli: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej.

Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego ph. „Nie daj szansy AIDS”

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej zorganizowała dla uczniów klas VII i VIII oraz klas III oddziałów gimnazjalnychkolejną edycję konkursu plastycznego z zakresu profilaktyki HIV/AIDS ph. „Nie daj szansy AIDS” w ramach realizacji Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS oraz Światowego Dnia AIDS.

Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu na list pod hasłem „Chcę dobrze żyć - nie chcę już palić, brać i pić!”

W ramach akcji profilaktycznej pn. „Dni Profilaktyki Powiatu Dąbrowskiego”, ogłoszony został przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Starostwo Powiatowe w Dabrowie Tarnowskiej
 konkurs  na list pod hasłem „Chcę dobrze żyć - nie chcę już palić, brać i pić!”

Głównym celem konkursu było poszerzenie wiedzy uczniów na temat negatywnych skutków stosowania substancji psychoaktywnych - narkotyków, nowych narkotyków tzw. „dopalaczy”, palenia tytoniu i picia alkoholu oraz promowanie życia wolnego od uzależnień.

Komisja konkursowa spośród 57 autorów prac, które wpłynęły na konkurs wyłoniła następujących laureatów:

W kategorii: „szkoły podstawowe (klasy VII – VIII), klasy III gimnazjum” nagrody za najlepszy list ph. „Chcę dobrze żyć – nie chcę już palić, brać i pić!” otrzymali:

 • Kinga Bielaszka (Szkoła Podstawowa w Szczucinie) – I miejsce
 • Julia Marek (Szkoła Podstawowa nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej) – II miejsce ex aequo
 • Tomasz Kaczocha (Szkoła Podstawowa w Smęgorzowie) – II miejsce ex aequo
 • Bartosz Kwapień (Szkoła Podstawowa nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej) – III miejsce ex aequo
 • Klaudia Kardaś (Szkoła Podstawowa w Gruszowie Wielkim) – III miejsce ex aequo

W kategorii „szkoły ponadgimnazjalne” nagrodę za zajęcie I miejsca otrzymała Patrycja Górska z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej (pozostałych miejsc nie przyznano).

Laureatom konkursu zostały przyznane dyplomy i nagrody  ufundowane przez Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Powiatową Stację Sanitarno –Epidemiologiczną w Dąbrowie Tarnowskiej.

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Tarnowskiej