Centralny Rejestr Absolwentów Zdrowia Publicznego (CRAZP)

Uprzejmie informuję, że został uruchomiony Centralny Rejestr Absolwentów Zdrowia Publicznego (CRAZP). Dostępny jest pod adresem: https://www.pzh.gov.pl/rejestracja-absolwenta/

Rejestr został  przygotowany i będzie prowadzony przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH oraz Radę ds. Współpracy i Rozwoju Kadr.

Zapraszamy do dobrowolnej rejestracji  i dołączenia do społeczności absolwentów kierunku zdrowie publiczne.

 

Szkolenie dla pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych z terenu powiatu dąbrowskiego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej mając na uwadze bezpieczeństwo żywieniowe dzieci i młodzieży zorganizował szkolenie dla pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych z terenu powiatu dąbrowskiego. Szkolenie odbyło się w dniu 28 marca 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej. Licznie zgromadzonych uczestników szkolenia powitał Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej  Anna Klimowska.  W pierwszym wystąpieniu  p. Paulina Tendera – trener/edukator żywieniowy omówiła Piramidę zdrowego żywienia i aktywności fizycznej oraz zasady  prawidłowego żywienia. W kolejnych  wystąpieniach przedst.. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego p. Anna Tatarczuch i p. Żaneta Mitera omówiły:

1. Zapisy Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia z zakresu żywienia dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty.

2. Zapisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach  z zakresu żywienia

3. Zasady komponowania prawidłowo zbilansowanych jadłospisów i posiłków  oraz informowanie konsumentów o składnikach  oraz  substancjach lub produktach powodujących alergie lub reakcje nietolerancji.

Czytaj więcej...

7 kwietnia - Światowy Dzień Zdrowia

Podobnie jak w roku ubiegłym, tegoroczne obchody Światowego Dnia Zdrowia obchodzone będą pod hasłem „Zdrowie dla wszystkich”. Sentencja ta jest ideą, która towarzyszy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) już od początków jej działalności, czyli już przez ponad 70 lat.

Czytaj więcej...

22 marca - Światowy Dzień WOdy

Światowy Dzień Wody odbywa się co roku w dniu 22 marca w celu uświadomienia, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów.

Światowy Dzień Wody obchodzony jest od 1993 roku. Propozycja jego ustanowienia padła rok wcześniej podczas Konferencji ds. Środowiska i Rozwoju Narodów Zjednoczonych (UNCED). Zatwierdziło ją Zgromadzenie Ogólne ONZ. Od lat w obchodach Dnia aktywnie uczestniczy również Unia Europejska, w tym także Polska.

Raport - „Cukier, otyłość – konsekwencje”

Ministerstwo Zdrowia zaprezentowało raport - „Cukier, otyłość – konsekwencje” przygotowany przez analityków Narodowego Funduszu Zdrowia.
W ciągu ostatnich dziesięciu lat znacząco wzrosło spożycie cukru. Przeciętny Polak je o prawie 11,8 kg więcej cukru przetworzonego rocznie niż 10 lat temu. Nadmierne spożycie cukru jest przyczyną otyłości, która według danych z 2016 roku dotyczy już 23% kobiet i 25% mężczyzn. Aż 3 na 5 dorosłych Polaków ma nadwagę, a co czwarty jest otyły.

Czytaj więcej...

Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Starosta Dąbrowski w związku z obchodami „Światowego Dnia Zdrowia”, „Światowego Dnia bez Tytoniu oraz  z realizacją przez placówki oświatowe  programów edukacyjnych tj. „Czyste Powietrze Wokół Nas”, „Nie Pal Przy Mnie Proszę”, „Bieg Po Zdrowie”, „Trzymaj Formę”, „Znajdź Właściwe Rozwiązanie”, „Ars” czyli jak dbać o miłość?”, „Wybierz Życie Pierwszy Krok” zapraszają dzieci przedszkolne, uczniów szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych oraz młodzież szkół ponadgimnazjalnych do udziału w Powiatowym Festiwalu Piosenki o Zdrowiu, który odbędzie się w dniach 14-15 maja 2019 roku w Dąbrowskim Domu Kultury.

Szkolenia dla nauczycieli - szkolnych koordynatorów i realizatorów programów edukacji zdrowotnej

W dniach 19 oraz 21 lutego 2019 r w  Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyły się szkolenia dla nauczycieli - szkolnych koordynatorów i realizatorów programów edukacji zdrowotnej. Organizatorem szkoleń była Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna  w Dąbrowie Tarnowskiej

W dniu 19 lutego 2019 roku na szkolenie zaproszono szkolnych koordynatorów  Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!", którego głównym celem jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety w oparciu o odpowiedzialność indywidualną  i wolny wybór jednostki. Uczestników szkolenia przywitała P. Anna Klimowska Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej. W pierwszej części szkolenia wystąpiła Pani Paulina Tendera – edukator/trener żywieniowy  przedstawiła temat: „Żywienie a aktywność fizyczna, wady postawy u dzieci w wieku szkolnym”. Następnie P. Anna Tatarczuch - młodszy asystent Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Dąbrowie Tarnowskiej omówiła Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. W dalszej części szkolenia P. Ewa Ujek -starszy asystent Samodzielne Stanowisko Pracy Higieny Dzieci, Młodzieży i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Dąbrowie Tarnowskiej przypomniała zebranym założenia, metodykę programu oraz podsumowała realizację XII edycji przedsięwzięcia w powiecie dąbrowskim. Na zakończenie wszystkim uczestnikom rozdano pakiety edukacyjne tj. poradnik dla nauczycieli, scenariusze zajęć opracowane w ramach Programu „Trzymaj Formę!”, plakaty, broszury dla rodziców, ulotki dla uczniów celem wykorzystania w trakcie realizacji programu.   

Dzień 21 lutego zadedykowany został programom edukacji antynikotynowej.  W I segmencie udział wzięli koordynatorzy programów „Czyste Powietrze Wokół Nas”, adresowanego do dzieci pięcio i sześcioletnich oraz ich rodziców oraz „Nie Pal Przy Mnie Proszę” dla uczniów klas I-III i ich rodziców/opiekunów. Celem programów jest wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz kształtowanie świadomych, asertywnych postaw wśród dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia, w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi.  W II segmencie programu „Bieg Po Zdrowie” oraz Znajdź Właściwe Rozwiązanie” których realizacja ma na celu   opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży, pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego, zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów. Uczestników szkoleń przywitał P. Wojciech Pelczar zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Podczas spotkań wykład: „Uzależnienia - jak się przed nimi bronić” przedstawiła Pani Bogusława Molak - Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej. Następnie P. Ewa Ujek przypomniała założenia programów sposoby realizacji, omówiła sprawozdawczość oraz podsumowała realizacje wszystkich czterech  przedsięwzięć w roku szkolnym 2017/2018. W dalszej części omówiono regulamin Powiatowego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu. Na koniec uczestnicy otrzymali tematyczne materiały oświatowe, tj. ulotki, broszury, plakaty, poradniki.

Czytaj więcej...

III edycja konkursu "Szkoła wolna od używek" w ramach programu edukacyjnego "ARS - czyli jak dbać o miłość"

Głównym celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży szkól ponadgimnazjalnych.

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Tarnowskiej