Struktura

 

Oddział Nadzoru Sanitarnego:
Sekcja Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,
Stanowisko Pracy do spraw Nadzoru Epidemiologii,
Stanowisko Pracy do spraw Nadzoru Higieny Dzieci i Młodzieży,
Stanowisko Pracy do spraw Nadzoru Higieny Komunalnej,
Stanowisko Pracy do spraw Nadzoru Higieny Pracy,
Stanowisko Pracy do spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego,
Stanowisko Pracy do spraw Statystyki Medycznej (NST);

Stanowisko Pracy do spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

Oddział Ekonomiczny i Administracyjny

Samodzielne Stanowiska Pracy:
Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Księgowego (GK);
Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego (RP);
Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Pracowniczych (KD);
Samodzielne Stanowisko Głównego Specjalisty do spraw Systemu Jakości (SJ);
Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Obrony Cywilnej (OC);

2021  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Tarnowskiej