Nadzór Sanitarny

Zasadniczym celem działalności Działu Nadzoru Sanitarnego, zgodnie z ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,  jest ochrona zdrowia przed niekorzystnym wpływem czynników  środowiska w którym żyjemy i zapobieganie powstawaniu chorób. Nasze działania prowadzone są w obszarach, które mają zabezpieczać realizację wspomnianego celu i dotyczą:

  • sprawowania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, polegającego m.in. na uzgadnianiu planów zagospodarowania przestrzennego i wymagań higieniczno-sanitarnych określonych dla budownictwa,
  • sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem przepisów higienicznych i zdrowotnych określonych dla poszczególnych obszarów naszego życia, takich jak środowisko domowe, szkoła, praca czy szeroko rozumiana żywność i żywienie,
  • prowadzenia działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i chorób wynikających z warunków pracy.

Infolinia dla osób przekraczających granicę


tel 987-  informacja dotycząca kwarantanny dla przekraczających granicę w celu uzyskania informacji o wyznaczonych miejscach kwarantanny zbiorowej (instytucjonalnej) oraz obowiązującej w tym zakresie procedurze.

Informacja

Aktualne telefony kontaktowe do PSSE w Dąbrowie Tarnowskiej:

14 642 25 71

14 642 23 96

14 648 20 17

519 677 345

519 677 198

 

Telefon alarmowy

po godzinach pracy i weekendy

603 767 937

Podany numer telefon NIE jest infolinią. Służy wyłącznie do zgłaszania sytuacji i zdarzeń kryzysowych stanowiących zagrożenie dla zdrowia publicznego, w tym życia i zdrowia mieszkańców

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że do dnia 13 marca 2020 roku, godz. 13:30 u pacjentów hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w Oddziale  Obserwacyjno-Zakaźnym ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej, nie potwierdzono wystąpienia choroby COVID-19.


Wszystkie wykonane dotychczas wyniki badań

w kierunku SARS-Co-V-2 są ujemne.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej zwraca się z prośbą o zachowanie spokoju, odpowiedzialność i przestrzeganie wszystkich higienicznych zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia (www.gis.gov.pl oraz www.mz.gov.pl).

Apel Głównego Inspektora Sanitarnego do młodzieży szkolnej

Główny Inspektor Sanitarny apeluje, aby czas wolny od zajęć lekcyjnych nie stanowił pretekstu do zintensyfikowania kontaktów towarzyskich. To czas mądrych wyborów zdrowotnych. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie swoje i swoich najbliższy. Zachowujmy się odpowiedzialnie.

Informacja

Osoby powracające z krajów, w których dochodzi do transmisji nowego koronawirusa SARS-CoV-2

proszone są o kontakt telefoniczny

z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Dąbrowie Tarnowskiej

od godz. 7:30 do 15:00 - tel.: 14 642 25 71; 14 642 23 96; 14 648 20 17

od godz. 15:00 do 7:30 - tel.: 603 767 937

 

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Tarnowskiej dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2 z dnia 9 marca 2020 roku, godzina 20:30

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że do dnia 9 marca 2020 roku, godz. 20:30 u pacjentów hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej, nie potwierdzono wystąpienia choroby COVID-19.
Wszytskie wykonane dotychczas wyniki badań w kierunku SARS-Co-V-2 są ujemne.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej zwraca się z prośbą o zachowanie spokoju, odpowiedzialność i przestrzeganie wszystkich higienicznych zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia (www.gis.gov.pl oraz www.mz.gov.pl.

Znalezione obrazy dla zapytania: wazna komunikat

INFORMACJA DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z CHIN, Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH, KOREI POŁUDNIOWEJoraz innych krajów dotkniętych epidemią spowodowaną nowym koronawirusem SARS-CoV-2

W ostatnich kilku tygodniach w Chinach, we Włoszech, Korei Południowej oraz innych krajach (aktualna lista krajów dostępna na stronach: www.who.int, www.ecdc.europa.eu, www.gis.gov.pl) wystąpiły zachorowania z objawami: gorączki, kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem.

Jeśli byłeś w tych krajach w ciągu ostatnich 14 dni, w przypadku zaobserwowania u siebie ww. objawów bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Wszelkie informacje dla podróżujących dostępne są pod adresem gov.pl/koronawirus oraz na stronie gis.gov.pl

 

Główny Inspektor Sanitarny

2021  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Tarnowskiej