Nadzór Sanitarny

Zasadniczym celem działalności Działu Nadzoru Sanitarnego, zgodnie z ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,  jest ochrona zdrowia przed niekorzystnym wpływem czynników  środowiska w którym żyjemy i zapobieganie powstawaniu chorób. Nasze działania prowadzone są w obszarach, które mają zabezpieczać realizację wspomnianego celu i dotyczą:

 • sprawowania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, polegającego m.in. na uzgadnianiu planów zagospodarowania przestrzennego i wymagań higieniczno-sanitarnych określonych dla budownictwa,
 • sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego nad przestrzeganiem przepisów higienicznych i zdrowotnych określonych dla poszczególnych obszarów naszego życia, takich jak środowisko domowe, szkoła, praca czy szeroko rozumiana żywność i żywienie,
 • prowadzenia działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i chorób wynikających z warunków pracy.

Konkurs na sklepik szkolny "SKLEPIK WZOROWY-SMACZNY I ZDROWY"

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie na najzdrowszy i najsmaczniejszy sklepik szkolny. Organizatorami konkursu są Małopolski Kurator Oświaty i Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Inicjatywa ta, ma zachęcić dzieci i młodzież do sięgania po produkty smaczne i zdrowe znajdujące się właśnie w ich szkolnym sklepiku. Dzieci, początkowo karmione przez rodziców, z czasem same dokonują wyborów żywieniowych. Dzięki edukacji i wzorcom zachowań mogą dokonywać właściwych wyborów.
Niech sklepik szkolny daje tę możliwość!

Czytaj więcej...

OWSICA W ŻŁOBKACH I PRZEDSZKOLACH

Owsica to choroba pasożytnicza bardzo rozpowszechniona u dzieci. Sprzyja jej przebywanie w żłobkach, przedszkolach, szkołach, internatach i domach dziecka, czyli wszędzie tam, gdzie dzieci przebywają ze sobą w dużych skupiskach. Kontaktują się ze sobą, korzystają z tych samych sprzętów (meble, zabawki, książki), tych samych toalet, co, przy nieprzestrzeganiu  częstego mycia rąk, grozi rozprzestrzenianiem się choroby w bardzo szybkim tempie.

Czytaj więcej...

Ocena jakości wody - Kąpielisko w Radgoszczy - Narożnikach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej działając na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r.  poz. 59), art. 344 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (jednolity tekst Dz. U. z 2018, poz. 2268 z późn. zm.),  §  4 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 255), na podstawie sprawozdania z badań próby wody nr LZT/W/887/N/2019 z dnia 14.06.2019 r., pobranej w dniu 11 czerwca 2019 r. z Kąpieliska w Radgoszczy – Narożnikach, sporządzonego przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, Odział Laboratoryjny w Tarnowie oraz protokołem poboru próby wody z dnia 11 czerwca 2019 r. (wizualna ocena jakości wody w kąpielisku)

stwierdza,

że woda w Kąpielisku w Radgoszczy – Narożnikach jest przydatna do kąpieli.

Informacje dla powodzian

W związku z zaistniałą sytuacją powodziową Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego przekazuje poniższe informacje:

 

Szczepienia przeciwko tężcowi

Z uwagi na możliwość wystąpienia wzrostu liczby zakażeń tężcem – zwłaszcza u osób po 30 r. ż., które nie są zaszczepione a pracują przy usuwaniu szkód powodziowych, gdzie może łatwo dojść do skaleczenia i zabrudzenia rany, informujemy, iż osoby narażone na skutki powodzi mogą zaszczepić się przeciwko tężcowi w placówkach POZ lub na Izbie Przyjęć ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej.

 

Informacje o bezpieczeństwie żywności

Artykuły żywnościowe pozostawione lub przechowywane w miejscach objętych powodzią są narażone na zniszczenie, zepsucie lub zanieczyszczenie. Dlatego należy je dokładnie sprawdzać przed spożyciem.

Żywność zepsuta, zanieczyszczona i spleśniała jest szkodliwa dla zdrowia. Spożywanie jej może być przyczyną chorób, a nawet śmierci.

Nie jedz, zwłaszcza nie podawaj dzieciom produktów, które:

 • zostały zalane lub zawilgocone, a nie są hermetycznie pakowane, jeśli nawet nie wykazują oznak zepsucia
 • mają zmieniony zapach, barwę, smak, konsystencję
 • mają widoczną pleśń lub zapach spleśniały, stęchły
 • są w widoczny sposób zanieczyszczone lub posiadają chemiczny zapach
 • są w opakowaniach pozbawionych etykiet, w związku z czym mogą być mylnie uznane za żywność, np. trujące oleje mineralne, zaprawione zboża siewne itp.
 • znajdowały się w miejscach brudnych – w chlewach, oborach, kurnikach itp.
 • są w puszkach o wydętych wieczkach

Nie jedz artykułów żywnościowych niewiadomego pochodzenia – mogą być szkodliwe. Nie spożywaj mięsa, które nie było badane oraz jego przetworów. Nawet gotowanie i smażenie takiego produktu nie chroni przed zatruciem, zwłaszcza przed niebezpiecznymi dla człowieka włośniami.


Posiadaną żywność chroń przed zepsuciem i zanieczyszczeniem, w tym celu:

 • produkty nietrwałe jak: mięso, wędliny, ryby, mleko i jego przetwory, a także tłuszcze, gotowe potrawy, itp. przechowuj w temperaturze niższej niż 8o C
 • przechowuj żywność w szczelnych opakowaniach, przykrytą, w pomieszczeniach, gdzie nie ma środków chemicznych, takich jak pestycydy, nawozy mineralne
 • składaj żywność w suchym, chłodnym miejscu
 • chroń żywność przed gryzoniami i szkodnikami

W razie zanieczyszczenia lub zamoczenia powierzchni hermetycznego opakowania żywności po usunięciu z opakowań zanieczyszczeń produkt może być spożyty jeśli nie wykazuje żadnych zmian.

W KAŻDYM PRZYPADKU WYSTĄPIENIA BIEGUNKI, WYMIOTÓW, PODWYŻSZONEJ TEMPERETURY, BÓLÓW BRZUCHA I TYM POOBNYCH OBJAWÓW ZATRUCIA POKARMOWEGO – NALEŻY BEZZWŁOCZNIE ZWRÓCIĆ SIĘ DO LEKARZA.

Im szybsza pomoc lekarska, tym szybszy powrót do zdrowia, czasem jest to warunek uratowania życia.

 

Informacje o wodzie do spożycia przez ludzi

Fala powodziowa niesie za sobą zanieczyszczenia bakteryjne i  chemiczne groźne dla zdrowia i życia człowieka.

Po ustąpieniu powodzi woda w studniach i zbiornikach wodnych nie nadaje się do picia. W celu uzyskania wody bezpiecznej dla zdrowia należy bezwzględnie wszystkie studnie doprowadzić do odpowiedniego stanu technicznego oraz oczyścić je i odkazić.

Oczyszczanie i odkażanie studni kopanej:

Po wybraniu wody ze studni trzeba oczyścić dno ze szlamu i wszelkich nieczystości, wybrać kilkudziesięciocentymetrową warstwę piasku i zastąpić ją warstwą przemytego żwiru lub gruboziarnistego piasku grubości ok. 10 cm, oczyścić cembrowinę oraz zabetonować ubytki i szpary.

Dezynfekcję należy przeprowadzić we wszystkich nowych studniach oraz po wszelkich pracach wewnątrz studni.

Przed przystąpieniem do dezynfekcji trzeba zmierzyć, przy pomocy tyczki lub ciężarka na sznurku, głębokość wody w studni.

Na każdy metr głębokości wody odmierzamy ilość wapna chlorowanego według zasad podanych w tabelce:

Średnica studni
[cm]

Ilość wapna chlorowanego
na każdy metr głębokości wody
[g]

Ilość monochloraminy
na każdy metr głębokości wody
[g]

80

150g = 1 szklanka

165

90

200g = 1 szklanka i ćwierć

220

100

250g = półtorej szklanki

270

120

350g = 2 szklanki i ćwierć

380

 

W przypadku stosowania roztworu podchlorynu sodu należy szklankę tej samej objętości jak dla wapna chlorowanego lub dawki wymienionej w tabelce w gramach dwukrotnie zwiększyć.

Aby prawidłowo przeprowadzić dezynfekcję wody należy:

 • do wiadra z wodą dodać 2 płaskie łyżeczki od herbaty wapna chlorowanego i płynem tym wyszorować cembrowinę
 • po ponownym napełnieniu studni wodą, odmierzoną według tabeli ilość wapna chlorowanego dokładnie rozetrzeć w wiadrze z niewielką ilością wody (na papkę podobną do śmietany), dopełnić wiadro wodą, rozmieszać, po czym całą zawartość wlać do studni
 • wodę w studni zamieszać tyczką lub przez nabieranie wiadrem czerpanym i wlewanie z powrotem
 • po 24 godzinach wybierać wodę aż do zaniku zapachu chloru.

UWAGA: Środki odkażające należy przechowywać w suchym i ciemnym pomieszczeniu w naczyniu drewnianym lub szklanym.

Odkażanie studni wierconych i abisyńskich:

W przypadku studni wierconej wymieszanie roztworu odkażającego nastręcza duże trudności. Dlatego w wyjątkowych wypadkach odkaża się je wprowadzając roztwór za pomocą specjalnej pompy. Zazwyczaj w przypadku zanieczyszczenia studni dokładnie się ją przepłukuje przez długotrwałe pompowanie.

Odkażanie wewnętrznej części pompy abisyńskiej:

Przeprowadza się w następujący sposób: 4 gramy wapna chlorowanego (1 czubata łyżeczka) albo 7 ml podchlorynu sodu (1 i ½ łyżeczki) rozpuścić w dwóch kubkach wody. Zdjąć kolumienkę studni, wlać do rury przygotowany roztwór, nałożyć kolumienkę, pompować aż do ukazania się wody w wylocie pompy, pozostawić na 24 godziny, następnie pompować aż do zaniku zapachu chloru w wodzie. Po wykonaniu czyszczenia i odkażania studni, woda z niej powinna być badana przez najbliższą stację sanitarno – epidemiologiczną, która wyda orzeczenie, czy woda może być używana do picia i potrzeb gospodarczych.

Każdą niepewną wodę przeznaczoną do picia należy odkażać. Dzięki zniszczeniu bakterii, a w szczególności zarazków chorób zakaźnych przewodu pokarmowego, staje się ona bezpieczna dla zdrowia.

Odkażanie wody można przeprowadzić różnymi środkami i sposobami:

 • najprostszym i dobrym sposobem odkażania wody jest jej gotowanie
 • można również dezynfekować wodę za pomocą specjalnych preparatów i pastylek pod różnymi nazwami, przeprowadzając ten zabieg ściśle według przepisów załączonych do tych preparatów.

Pamiętaj! Odkażanie nie usuwa zanieczyszczeń chemicznych. Duża zawartość środków chemicznych (azotanów) może wywołać u niemowląt sinicę, która przy braku natychmiastowej pomocy lekarskiej bywa śmiertelna; dlatego też wszystkie kobiety ciężarne oraz niemowlęta powinny korzystać wyłącznie z wody badanej i określanej jako: „odpowiadającą wymaganiom sanitarnym”.

22 marca - Światowy Dzień WOdy

Światowy Dzień Wody odbywa się co roku w dniu 22 marca w celu uświadomienia, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów.

Światowy Dzień Wody obchodzony jest od 1993 roku. Propozycja jego ustanowienia padła rok wcześniej podczas Konferencji ds. Środowiska i Rozwoju Narodów Zjednoczonych (UNCED). Zatwierdziło ją Zgromadzenie Ogólne ONZ. Od lat w obchodach Dnia aktywnie uczestniczy również Unia Europejska, w tym także Polska.

Konferencja naukowa „Żywność, woda i powietrze – czy żyjemy w bezpiecznym otoczeniu?” – 13 listopada 2018

„100 LAT TROSKI O ZDROWIE POLAKÓW” – pod tym hasłem w 2018 roku przebiegają uroczystości obchodów 100-lecia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.

Wszystkie uroczystości objęte zostały Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości 1918 – 2018.

Czytaj więcej...

Ocena jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli w Radgoszczy - Narożnikach

Państwowy  Powiatowy  Inspektor  Sanitarny  w  Dąbrowie Tarnowskiej  po  zapoznaniu  się z raportami z badań próbek wody pobranych w dniu 24 lipca 2018 r., z miejsca okazjonalnie wykorzystywanego  do  kąpieli  w  Radgoszczy - Narożnikach (sprawozdanie z badań nr 696-W/KZ/2018) w oparciu  o  §7 oraz  załącznik nr 1 część A Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (t.  j.  Dz.  U.  z  2016  r.  poz.  1602)  stwierdza,  że  woda  w  miejscu  okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli w Radgoszczy - Narożnikach jest przydatna do kąpieli.

Informacja dotycząca jakości wody do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Żabno

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dabrowie Tarnowskiej informuje, że przeprowadzone badania kontrolne wody pochodzącej z sieci wodociągu publicznego Żabno, pobrane  w dnaich 11 i 12 czerwca br. wykazały,  że woda dostarczana mieszkańcom miasta i gminy Dąbrowa Tarnowska i gminy Olesno jest przydatna do spożycia przez ludzi, zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

Informacja dotycząca jakości wody do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej w związku z awarią sieci wodociągu publicznego Żabno dostarczającego wodę mieszkańcom miasta i gminy Dąbrowa Tarnowska oraz gminy Olesno informuje, że jakość wody w zakresie parametrów fizycznych uległa pogorszeniu. Pojawił się żółto – brunatny odcień, spowodowany nadmiarem osadu z rur, który przedostał się do wody w wyniku gwałtownej zmiany intensywności jej przepływu podczas awarii. 

W dniach 11 i 12 czerwca pobrane zostaną próby wody do badań laboratoryjnych, celem potwierdzenia przydatności wody do spożycia przez ludzi. Niezwłocznie po otrzymaniu sprawozdań z badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratoria Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbowie Tarnowskiej, wyda stosowną ocenę jakości wody.

Zadania oraz zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej określone zostały w art. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.1261 z późn. zm.). W związku z tym, że inspekcja Sanitarna została powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, sprawuje nadzór między innymi nad warunkami higieny środowiska. Powyższe zadania są realizowane poprzez sprawowanie m. in. bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W ramach prowadzonego monitoringu pobierane są próbki wody do badań laboratoryjnych oraz wykonywane są badania laboratoryjne. Na podstawie otrzymanych sprawozdań z badań Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdza przydatność wody do spożycia, warunkową przydatność wody do spożycia lub brak przydatności wody do spożycia. W przypadku warunkowej przydatności lub braku przydatności wskazuje zakres oraz termin realizacji działań naprawczych podejmowanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne. W przypadku warunkowej przydatności określa dopuszczalne wartości parametrów. 

Obowiązkiem przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego jest zapewnienie zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i zapewnienie należytej jej jakości. Zobowiązane jest również do prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody.

2021  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Tarnowskiej