Wstrzymanie przyjmowania próbek do badań

W związku z trwającym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, ze względu na charakter pracy, kierując się dobrem zarówno klientów/stron jak i pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, a w części odpowiednio również powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w Małopolsce, WSSE w Krakowie wstrzymuje do odwołania przyjmowanie próbek kału do badań z dniem 2 listopada 2020 r.

Z poważaniem
Małopolski Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny
lek. wet. Jarosław Foremny

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Tarnowskiej