Sytuacja epidemiologiczna na terenie powiatu w związku z COVID-19 - wrzesień

28.09.2020 r.

 

 

Ogólna liczba osób

zakażonych

 

Liczba aktywnych

przypadków

 

Liczba

ozdrowieńców

 

Liczba osób objętych kwarantanną dec. PPIS

 

Liczba osób objętych kwarantanną tzw. graniczną

 

Liczba osób objętych

nadzorem

epidemiolog.

 

Gmina Bolesław

 

 

3

 

3

 

0

 

 

14

 

 

0

 

19

Miasto Dąbrowa Tarnowska

 

26

 

3

 

 

23

 

45

1

Gmina Dąbrowa Tarnowska

 

9

 

1

 

8

154

0

Gmina Gręboszów

 

 

1

 

0

 

1

0

0

Gmina Mędrzechów

 

 

6

 

1

 

5

21

0

Gmina

Olesno

 

 

10

 

3

 

7

24

0

Gmina Radgoszcz

 

 

3

 

2

 

1

354

0

Miasto Szczucin

 

 

1

 

1

 

0

70

0

Gmina Szczucin

 

 

4

 

0

 

4

101

2

 

Ogółem:

 

 

63

 

 

14

 

49

 

783

3

 

 

27.09.2020 r.

 

 

Ogólna liczba osób

zakażonych

 

Liczba aktywnych

przypadków

 

Liczba

ozdrowieńców

 

Liczba osób objętych kwarantanną dec. PPIS

 

Liczba osób objętych kwarantanną tzw. graniczną

 

Liczba osób objętych

nadzorem

epidemiolog.

 

Gmina Bolesław

 

 

2

 

2

 

0

 

 

8

 

 

0

 

18

Miasto Dąbrowa Tarnowska

 

26

 

3

 

 

23

 

21

1

Gmina Dąbrowa Tarnowska

 

9

 

1

 

8

129

0

Gmina Gręboszów

 

 

1

 

0

 

1

0

0

Gmina Mędrzechów

 

 

6

 

1

 

5

0

0

Gmina

Olesno

 

 

10

 

3

 

7

6

0

Gmina Radgoszcz

 

 

3

 

2

 

1

283

0

Miasto Szczucin

 

 

1

 

1

 

0

2

0

Gmina Szczucin

 

 

4

 

0

 

4

5

3

 

Ogółem:

 

 

62

 

13

 

49

 

454

4

 

 

26.09.2020 r.

 

 

Ogólna liczba osób

zakażonych

 

Liczba aktywnych

przypadków

 

Liczba

ozdrowieńców

 

Liczba osób objętych kwarantanną dec. PPIS

 

Liczba osób objętych kwarantanną tzw. graniczną

 

Liczba osób objętych

nadzorem

epidemiolog.

 

Gmina Bolesław

 

 

0

 

0

 

0

 

 

0

 

 

0

 

15

Miasto Dąbrowa Tarnowska

 

26

 

3

 

 

23

 

21

1

Gmina Dąbrowa Tarnowska

 

9

 

1

 

8

14

0

Gmina Gręboszów

 

 

1

 

0

 

1

0

0

Gmina Mędrzechów

 

 

6

 

1

 

5

0

0

Gmina

Olesno

 

 

10

 

3

 

7

6

0

Gmina Radgoszcz

 

 

3

 

2

 

1

3

0

Miasto Szczucin

 

 

0

 

0

 

0

0

0

Gmina Szczucin

 

 

4

 

0

 

4

5

3

 

Ogółem:

 

 

59

 

10

 

49

 

49

4

 

 

25.09.2020 r.

 

 

Ogólna liczba osób

zakażonych

 

Liczba aktywnych

przypadków

 

Liczba

ozdrowieńców

 

Liczba osób objętych kwarantanną dec. PPIS

 

Liczba osób objętych kwarantanną tzw. graniczną

 

Liczba osób objętych

nadzorem

epidemiolog.

 

Gmina Bolesław

 

0

0

 

0

 

 

0

 

 

0

 

13

Miasto Dąbrowa Tarnowska

25

 

2

 

 

23

 

3

1

Gmina Dąbrowa Tarnowska

9

1

8

3

0

Gmina Gręboszów

 

1

0

 

1

0

0

Gmina Mędrzechów

 

6

1

5

0

0

Gmina

Olesno

 

10

3

7

6

0

Gmina Radgoszcz

 

1

0

1

1

0

Miasto Szczucin

 

0

0

0

0

0

Gmina Szczucin

 

4

0

4

0

1

 

Ogółem:

 

 

56

 

7

 

49

 

13

2

 

 

24.09.2020 r.

 

 

Ogólna liczba osób

zakażonych

 

Liczba aktywnych

przypadków

 

Liczba

ozdrowieńców

 

Liczba osób objętych kwarantanną dec. PPIS

 

Liczba osób objętych kwarantanną tzw. graniczną

 

Liczba osób objętych

nadzorem

epidemiolog.

 

Gmina Bolesław

 

 

0

 

0

 

0

 

 

0

 

 

0

 

12

Miasto Dąbrowa Tarnowska

 

24

 

1

 

 

23

 

9

1

Gmina Dąbrowa Tarnowska

 

9

 

1

 

8

3

0

Gmina Gręboszów

 

 

1

 

0

 

1

0

0

Gmina Mędrzechów

 

 

6

 

1

 

5

0

0

Gmina

Olesno

 

 

10

 

3

 

7

5

0

Gmina Radgoszcz

 

 

1

 

0

 

1

1

0

Miasto Szczucin

 

 

0

 

0

 

0

0

0

Gmina Szczucin

 

 

4

 

0

 

4

0

1

 

Ogółem:

 

 

55

 

 

6

 

49

 

18

2

 

 

23.09.2020 r.

 

 

Ogólna liczba osób

zakażonych

 

Liczba aktywnych

przypadków

 

Liczba

ozdrowieńców

 

Liczba osób objętych kwarantanną dec. PPIS

 

Liczba osób objętych kwarantanną tzw. graniczną

 

Liczba osób objętych

nadzorem

epidemiolog.

 

Gmina Bolesław

 

0

0

 

0

 

 

0

 

 

0

 

12

Miasto Dąbrowa Tarnowska

24

 

1

 

 

23

 

8

1

Gmina Dąbrowa Tarnowska

9

1

8

3

0

Gmina Gręboszów

 

1

0

1

0

0

Gmina Mędrzechów

 

6

1

5

0

0

Gmina

Olesno

 

10

3

7

5

0

Gmina Radgoszcz

 

1

0

1

1

0

Miasto Szczucin

 

0

0

0

0

0

Gmina Szczucin

 

4

0

 

4

0

1

 

Ogółem:

 

 

55

 

6

 

49

 

17

2

 

 

 

22.09.2020 r.

 

 

Ogólna liczba osób

zakażonych

 

Liczba aktywnych

przypadków

 

Liczba

ozdrowieńców

 

Liczba osób objętych kwarantanną dec. PPIS

 

Liczba osób objętych kwarantanną tzw. graniczną

 

Liczba osób objętych

nadzorem

epidemiolog.

 

Gmina Bolesław

0

0

 

0

 

 

0

 

 

0

 

11

Miasto Dąbrowa Tarnowska

23

 

1

 

 

22

 

8

1

Gmina Dąbrowa Tarnowska

9

1

8

3

0

Gmina Gręboszów

1

0

1

0

0

Gmina Mędrzechów

6

1

5

0

0

Gmina

Olesno

9

2

7

5

0

Gmina Radgoszcz

1

0

1

1

0

Miasto Szczucin

0

0

0

0

0

Gmina Szczucin

4

0

4

0

1

Ogółem:

53

5

48

17

2

 

 

21.09.2020 r.

 

 

Ogólna liczba osób

zakażonych

 

Liczba aktywnych

przypadków

 

Liczba

ozdrowieńców

 

Liczba osób objętych kwarantanną dec. PPIS

 

Liczba osób objętych kwarantanną tzw. graniczną

 

Liczba osób objętych

nadzorem

epidemiolog.

 

Gmina Bolesław

 

 

0

 

0

 

0

 

 

0

 

 

0

 

13

Miasto Dąbrowa Tarnowska

 

23

 

1

 

 

22

 

8

1

Gmina Dąbrowa Tarnowska

 

9

 

1

 

8

3

3

Gmina Gręboszów

 

 

1

 

0

 

1

0

0

Gmina Mędrzechów

 

 

6

 

1

 

5

0

0

Gmina

Olesno

 

 

9

 

3

 

6

5

0

Gmina Radgoszcz

 

 

1

 

0

 

1

1

0

Miasto Szczucin

 

 

0

 

0

 

0

0

0

Gmina Szczucin

 

 

4

 

0

 

4

0

1

 

Ogółem:

 

 

53

 

6

 

47

 

17

5

 

 

20.09.2020 r.

 

 

Ogólna liczba osób

zakażonych

 

Liczba aktywnych

przypadków

 

Liczba

ozdrowieńców

 

Liczba osób objętych kwarantanną dec. PPIS

 

Liczba osób objętych kwarantanną tzw. graniczną

 

Liczba osób objętych

nadzorem

epidemiolog.

 

Gmina Bolesław

 

 

0

 

0

 

0

 

 

0

 

 

0

 

13

Miasto Dąbrowa Tarnowska

 

23

 

1

 

 

22

 

8

1

Gmina Dąbrowa Tarnowska

 

9

 

1

 

8

3

3

Gmina Gręboszów

 

 

1

 

0

 

1

0

1

Gmina Mędrzechów

 

 

6

 

1

 

5

0

0

Gmina

Olesno

 

 

9

 

3

 

6

5

0

Gmina Radgoszcz

 

 

1

 

0

 

1

0

0

Miasto Szczucin

 

 

0

 

0

 

0

0

0

Gmina Szczucin

 

 

4

 

0

 

4

0

1

 

Ogółem:

 

 

53

 

 

6

 

47

 

16

6

 

 

19.09.2020 r.

 

 

Ogólna liczba osób

zakażonych

 

Liczba aktywnych

przypadków

 

Liczba

ozdrowieńców

 

Liczba osób objętych kwarantanną dec. PPIS

 

Liczba osób objętych kwarantanną tzw. graniczną

 

Liczba osób objętych

nadzorem

epidemiolog.

 

Gmina Bolesław

 

0

0

 

0

 

 

0

 

 

0

 

11

Miasto Dąbrowa Tarnowska

23

 

1

 

 

22

 

8

1

Gmina Dąbrowa Tarnowska

9

0

8

3

3

Gmina Gręboszów

 

1

0

1

0

1

Gmina Mędrzechów

 

6

1

5

1

0

Gmina

Olesno

 

7

1

6

4

0

Gmina Radgoszcz

 

1

1

0

1

0

Miasto Szczucin

 

0

0

0

0

0

Gmina Szczucin

 

4

0

4

0

1

 

Ogółem:

 

 

51

 

4

 

46

 

17

6

 

 

18.09.2020 r.

 

 

Ogólna liczba osób

zakażonych

 

Liczba aktywnych

przypadków

 

Liczba

ozdrowieńców

 

Liczba osób objętych kwarantanną dec. PPIS

 

Liczba osób objętych kwarantanną tzw. graniczną

 

Liczba osób objętych

nadzorem

epidemiolog.

 

Gmina Bolesław

 

0

0

 

0

 

 

0

 

 

0

 

11

Miasto Dąbrowa Tarnowska

23

 

1

 

 

22

 

8

1

Gmina Dąbrowa Tarnowska

8

0

8

0

3

Gmina Gręboszów

 

1

0

1

0

1

Gmina Mędrzechów

 

6

1

5

1

0

Gmina

Olesno

 

7

1

6

4

0

Gmina Radgoszcz

 

1

1

0

1

0

Miasto Szczucin

 

 

0

 

0

 

0

0

0

Gmina Szczucin

 

 

4

 

0

 

4

0

2

 

Ogółem:

 

 

50

 

4

 

46

 

14

7

 

 

17.09.2020 r.

 

 

Ogólna liczba osób

zakażonych

 

Liczba aktywnych

przypadków

 

Liczba

ozdrowieńców

 

Liczba osób objętych kwarantanną dec. PPIS

 

Liczba osób objętych kwarantanną tzw. graniczną

 

Liczba osób objętych

nadzorem

epidemiolog.

 

Gmina Bolesław

 

0

0

 

0

 

 

0

 

 

0

 

10

Miasto Dąbrowa Tarnowska

23

 

1

 

 

22

 

11

1

Gmina Dąbrowa Tarnowska

8

0

8

0

3

Gmina Gręboszów

 

1

0

1

0

1

Gmina Mędrzechów

 

5

0

5

1

0

Gmina

Olesno

 

7

1

6

4

0

Gmina Radgoszcz

 

1

1

0

1

0

Miasto Szczucin

 

0

0

0

4

0

Gmina Szczucin

 

4

0

4

0

1

 

Ogółem:

 

 

49

 

3

 

46

 

21

6

 

 

16.09.2020 r.

 

 

Ogólna liczba osób

zakażonych

 

Liczba aktywnych

przypadków

 

Liczba

ozdrowieńców

 

Liczba osób objętych kwarantanną dec. PPIS

 

Liczba osób objętych kwarantanną tzw. graniczną

 

Liczba osób objętych

nadzorem

epidemiolog.

 

Gmina Bolesław

 

 

0

 

0

 

0

 

 

0

 

 

0

 

10

Miasto Dąbrowa Tarnowska

 

23

 

1

 

 

22

 

13

1

Gmina Dąbrowa Tarnowska

 

8

 

0

 

8

0

5

Gmina Gręboszów

 

 

1

 

0

 

1

0

1

Gmina Mędrzechów

 

 

5

 

0

 

5

1

0

Gmina

Olesno

 

 

7

 

1

 

6

4

0

Gmina Radgoszcz

 

 

1

 

1

 

0

1

0

Miasto Szczucin

 

 

0

 

0

 

0

4

0

Gmina Szczucin

 

 

4

 

0

 

4

0

1

 

Ogółem:

 

 

49

 

3

 

46

 

23

8

 

15.09.2020 r.

 

 

Ogólna liczba osób

zakażonych

 

Liczba aktywnych

przypadków

 

Liczba

ozdrowieńców

 

Liczba osób objętych kwarantanną dec. PPIS

 

Liczba osób objętych kwarantanną tzw. graniczną

 

Liczba osób objętych

nadzorem

epidemiolog.

 

Gmina Bolesław

 

 

0

 

0

 

0

 

 

0

 

 

0

 

11

Miasto Dąbrowa Tarnowska

 

23

 

1

 

 

22

 

13

1

Gmina Dąbrowa Tarnowska

 

8

 

0

 

8

0

3

Gmina Gręboszów

 

 

1

 

0

 

1

0

2

Gmina Mędrzechów

 

 

5

 

0

 

5

1

0

Gmina

Olesno

 

 

7

 

1

 

6

4

0

Gmina Radgoszcz

 

 

1

 

1

 

0

1

0

Miasto Szczucin

 

 

0

 

0

 

0

4

0

Gmina Szczucin

 

 

4

 

0

 

4

0

1

 

Ogółem:

 

 

49

 

 

3

 

46

 

23

7

 

14.09.2020 r

 

 

Ogólna liczba osób

zakażonych

 

Liczba aktywnych

przypadków

 

Liczba

ozdrowieńców

 

Liczba osób objętych kwarantanną dec. PPIS

 

Liczba osób objętych kwarantanną tzw. graniczną

 

Liczba osób objętych

nadzorem

epidemiolog.

 

Gmina Bolesław

 

0

0

 

0

 

 

0

 

 

0

 

11

Miasto Dąbrowa Tarnowska

23

 

1

 

 

22

 

12

1

Gmina Dąbrowa Tarnowska

8

0

8

0

3

Gmina Gręboszów

 

1

0

1

0

2

Gmina Mędrzechów

 

5

0

5

1

0

Gmina

Olesno

 

7

1

6

4

0

Gmina Radgoszcz

 

1

1

0

1

0

Miasto Szczucin

 

0

0

0

0

0

Gmina Szczucin

 

4

0

4

0

1

 

Ogółem:

 

 

49

 

3

 

46

 

18

7

 

13.09.2020 r.

 

 

Ogólna liczba osób

zakażonych

 

Liczba aktywnych

przypadków

 

Liczba

ozdrowieńców

 

Liczba osób objętych kwarantanną dec. PPIS

 

Liczba osób objętych kwarantanną tzw. graniczną

 

Liczba osób objętych

nadzorem

epidemiolog.

 

Gmina Bolesław

 

 

0

 

0

 

0

 

 

0

 

 

0

 

11

Miasto Dąbrowa Tarnowska

 

23

 

1

 

 

22

 

12

0

Gmina Dąbrowa Tarnowska

 

8

 

0

 

8

0

3

Gmina Gręboszów

 

 

1

 

0

 

1

0

1

Gmina Mędrzechów

 

 

5

 

0

 

5

1

0

Gmina

Olesno

 

 

7

 

1

 

6

4

0

Gmina Radgoszcz

 

 

1

 

1

 

0

1

0

Miasto Szczucin

 

 

0

 

0

 

0

0

0

Gmina Szczucin

 

 

4

 

0

 

4

0

1

 

Ogółem:

 

 

49

 

3

 

46

 

18

5

 

 

12.09.2020 r.

 

 

Ogólna liczba osób

zakażonych

 

Liczba aktywnych

przypadków

 

Liczba

ozdrowieńców

 

Liczba osób objętych kwarantanną dec. PPIS

 

Liczba osób objętych kwarantanną tzw. graniczną

 

Liczba osób objętych

nadzorem

epidemiolog.

 

Gmina Bolesław

 

 

0

 

0

 

0

 

 

0

 

 

0

 

11

Miasto Dąbrowa Tarnowska

 

23

 

1

 

 

22

 

12

0

Gmina Dąbrowa Tarnowska

 

8

 

0

 

8

0

3

Gmina Gręboszów

 

 

1

 

0

 

1

0

1

Gmina Mędrzechów

 

 

5

 

0

 

5

1

0

Gmina

Olesno

 

 

7

 

1

 

6

4

0

Gmina Radgoszcz

 

 

1

 

1

 

0

1

0

Miasto Szczucin

 

 

0

 

0

 

0

0

0

Gmina Szczucin

 

 

4

 

0

 

4

0

1

 

Ogółem:

 

 

49

 

3

 

46

 

18

5

 

11.09.2020 r.

 

 

Ogólna liczba osób

zakażonych

 

Liczba aktywnych

przypadków

 

Liczba

ozdrowieńców

 

Liczba osób objętych kwarantanną dec. PPIS

 

Liczba osób objętych kwarantanną tzw. graniczną

 

Liczba osób objętych

nadzorem

epidemiolog.

 

Gmina Bolesław

 

 

0

 

0

 

0

 

 

0

 

 

0

 

11

Miasto Dąbrowa Tarnowska

 

23

 

1

 

 

22

 

12

0

Gmina Dąbrowa Tarnowska

 

8

 

0

 

8

0

3

Gmina Gręboszów

 

 

1

 

0

 

1

0

1

Gmina Mędrzechów

 

 

5

 

0

 

5

1

0

Gmina

Olesno

 

 

7

 

1

 

6

4

0

Gmina Radgoszcz

 

 

1

 

1

 

0

1

0

Miasto Szczucin

 

 

0

 

0

 

0

0

0

Gmina Szczucin

 

 

4

 

0

 

4

0

1

 

Ogółem:

 

 

49

 

3

 

46

 

18

5

 

10.09.2020 r.

 

 

Ogólna liczba osób

zakażonych

 

Liczba aktywnych

przypadków

 

Liczba

ozdrowieńców

 

Liczba osób objętych kwarantanną dec. PPIS

 

Liczba osób objętych kwarantanną tzw. graniczną

 

Liczba osób objętych

nadzorem

epidemiolog.

 

Gmina Bolesław

 

 

0

 

0

 

0

 

 

0

 

 

0

 

17

Miasto Dąbrowa Tarnowska

 

23

 

1

 

 

22

 

12

0

Gmina Dąbrowa Tarnowska

 

8

 

1

 

7

0

3

Gmina Gręboszów

 

 

1

 

0

 

1

0

0

Gmina Mędrzechów

 

 

5

 

5

 

0

1

0

Gmina

Olesno

 

 

6

 

0

 

6

0

0

Gmina Radgoszcz

 

 

1

 

1

 

0

1

0

Miasto Szczucin

 

 

0

 

0

 

0

0

0

Gmina Szczucin

 

 

4

 

1

 

3

0

1

 

Ogółem:

 

 

48

 

 

9

 

39

 

14

4

 

09.09.2020 r.

 

 

Ogólna liczba osób

zakażonych

 

Liczba aktywnych

przypadków

 

Liczba

ozdrowieńców

 

Liczba osób objętych kwarantanną dec. PPIS

 

Liczba osób objętych kwarantanną tzw. graniczną

 

Liczba osób objętych

nadzorem

epidemiolog.

 

Gmina Bolesław

 

 

0

 

0

 

0

 

 

0

 

 

0

 

18

Miasto Dąbrowa Tarnowska

 

23

 

1

 

 

22

 

12

0

Gmina Dąbrowa Tarnowska

 

8

 

1

 

7

0

3

Gmina Gręboszów

 

 

1

 

0

 

1

0

0

Gmina Mędrzechów

 

 

5

 

5

 

0

1

0

Gmina

Olesno

 

 

6

 

0

 

6

0

0

Gmina Radgoszcz

 

 

0

 

0

 

0

0

0

Miasto Szczucin

 

 

0

 

0

 

0

0

0

Gmina Szczucin

 

 

4

 

1

 

3

0

1

 

Ogółem:

 

 

47

 

 

8

 

39

 

13

4

 

 

08.09.2020 r.

 

 

Ogólna liczba osób

zakażonych

 

Liczba aktywnych

przypadków

 

Liczba

ozdrowieńców

 

Liczba osób objętych kwarantanną dec. PPIS

 

Liczba osób objętych kwarantanną tzw. graniczną

 

Liczba osób objętych

nadzorem

epidemiolog.

 

Gmina Bolesław

 

 

0

 

0

 

0

 

 

0

 

 

0

 

20

Miasto Dąbrowa Tarnowska

 

23

 

3

 

 

20

 

12

0

Gmina Dąbrowa Tarnowska

 

8

 

1

 

7

0

3

Gmina Gręboszów

 

 

1

 

0

 

1

0

0

Gmina Mędrzechów

 

 

5

 

5

 

0

1

0

Gmina

Olesno

 

 

6

 

0

 

6

0

0

Gmina Radgoszcz

 

 

0

 

0

 

0

0

0

Miasto Szczucin

 

 

0

 

0

 

0

0

0

Gmina Szczucin

 

 

4

 

1

 

3

0

0

 

Ogółem:

 

 

47

 

 

10

 

37

 

13

3

 

 

07.09.2020 r.

 

 

Ogólna liczba osób

zakażonych

 

Liczba aktywnych

przypadków

 

Liczba

ozdrowieńców

 

Liczba osób objętych kwarantanną dec. PPIS

 

Liczba osób objętych kwarantanną tzw. graniczną

 

Liczba osób objętych

nadzorem

epidemiolog.

 

Gmina Bolesław

 

 

0

 

0

 

0

 

 

0

 

 

0

 

20

Miasto Dąbrowa Tarnowska

 

23

 

3

 

 

20

 

12

0

Gmina Dąbrowa Tarnowska

 

8

 

2

 

6

0

3

Gmina Gręboszów

 

 

1

 

0

 

1

0

0

Gmina Mędrzechów

 

 

5

 

5

 

0

0

0

Gmina

Olesno

 

 

6

 

1

 

5

0

0

Gmina Radgoszcz

 

 

0

 

0

 

0

0

0

Miasto Szczucin

 

 

0

 

0

 

0

0

0

Gmina Szczucin

 

 

4

 

1

 

3

0

0

 

Ogółem:

 

 

47

 

 

12

 

35

 

12

3

 

06.09.2020 r.

 

 

Ogólna liczba osób

zakażonych

 

Liczba aktywnych

przypadków

 

Liczba

ozdrowieńców

 

Liczba osób objętych kwarantanną dec. PPIS

 

Liczba osób objętych kwarantanną tzw. graniczną

 

Liczba osób objętych

nadzorem

epidemiolog.

 

Gmina Bolesław

 

 

0

 

0

 

0

 

 

0

 

 

0

 

20

Miasto Dąbrowa Tarnowska

 

23

 

3

 

 

20

 

12

0

Gmina Dąbrowa Tarnowska

 

8

 

2

 

6

0

3

Gmina Gręboszów

 

 

1

 

0

 

1

0

0

Gmina Mędrzechów

 

 

5

 

5

 

0

0

0

Gmina

Olesno

 

 

6

 

1

 

5

0

0

Gmina Radgoszcz

 

 

0

 

0

 

0

0

0

Miasto Szczucin

 

 

0

 

0

 

0

0

0

Gmina Szczucin

 

 

4

 

1

 

3

0

0

 

Ogółem:

 

 

47

 

 

12

 

35

 

12

3

 

 

05.09.2020 r.

 

 

Ogólna liczba osób

zakażonych

 

Liczba aktywnych

przypadków

 

Liczba

ozdrowieńców

 

Liczba osób objętych kwarantanną dec. PPIS

 

Liczba osób objętych kwarantanną tzw. graniczną

 

Liczba osób objętych

nadzorem

epidemiolog.

 

Gmina Bolesław

 

 

0

 

0

 

0

 

 

0

 

 

0

 

20

Miasto Dąbrowa Tarnowska

 

23

 

3

 

 

20

 

12

0

Gmina Dąbrowa Tarnowska

 

8

 

2

 

6

0

3

Gmina Gręboszów

 

 

1

 

0

 

1

0

0

Gmina Mędrzechów

 

 

5

 

5

 

0

22

0

Gmina

Olesno

 

 

6

 

1

 

5

0

0

Gmina Radgoszcz

 

 

0

 

0

 

0

0

0

Miasto Szczucin

 

 

0

 

0

 

0

0

0

Gmina Szczucin

 

 

4

 

1

 

3

0

0

 

Ogółem:

 

 

47

 

 

12

 

35

 

34

3

 

04.09.2020 r.

 

 

Ogólna liczba osób

zakażonych

 

Liczba aktywnych

przypadków

 

Liczba

ozdrowieńców

 

Liczba osób objętych kwarantanną dec. PPIS

 

Liczba osób objętych kwarantanną tzw. graniczną

 

Liczba osób objętych

nadzorem

epidemiolog.

 

Gmina Bolesław

 

 

0

 

0

 

0

 

 

0

 

 

0

 

25

Miasto Dąbrowa Tarnowska

 

23

 

5

 

 

18

 

0

0

Gmina Dąbrowa Tarnowska

 

8

 

5

 

3

0

3

Gmina Gręboszów

 

 

1

 

0

 

1

0

0

Gmina Mędrzechów

 

 

5

 

5

 

0

22

0

Gmina

Olesno

 

 

6

 

1

 

5

0

0

Gmina Radgoszcz

 

 

0

 

0

 

0

0

0

Miasto Szczucin

 

 

0

 

0

 

0

0

0

Gmina Szczucin

 

 

4

 

1

 

3

0

0

 

Ogółem:

 

 

47

 

 

17

 

30

 

22

3

 

03.09.2020 r.

 

 

Ogólna liczba osób

zakażonych

 

Liczba aktywnych

przypadków

 

Liczba

ozdrowieńców

 

Liczba osób objętych kwarantanną dec. PPIS

 

Liczba osób objętych kwarantanną tzw. graniczną

 

Liczba osób objętych

nadzorem

epidemiolog.

 

Gmina Bolesław

 

 

0

 

0

 

0

 

 

0

 

 

0

 

25

Miasto Dąbrowa Tarnowska

 

23

 

5

 

 

18

 

13

1

Gmina Dąbrowa Tarnowska

 

8

 

5

 

3

4

3

Gmina Gręboszów

 

 

1

 

0

 

1

0

0

Gmina Mędrzechów

 

 

5

 

5

 

0

22

0

Gmina

Olesno

 

 

6

 

1

 

5

6

0

Gmina Radgoszcz

 

 

0

 

0

 

0

0

0

Miasto Szczucin

 

 

0

 

0

 

0

0

0

Gmina Szczucin

 

 

4

 

2

 

2

10

0

 

Ogółem:

 

 

47

 

 

19

 

28

 

55

4

 

02.09.2020 r.

 

 

Ogólna liczba osób

zakażonych

 

Liczba aktywnych

przypadków

 

Liczba

ozdrowieńców

 

Liczba osób objętych kwarantanną dec. PPIS

 

Liczba osób objętych kwarantanną tzw. graniczną

 

Liczba osób objętych

nadzorem

epidemiolog.

 

Gmina Bolesław

 

 

0

 

0

 

0

 

 

0

 

 

0

 

25

Miasto Dąbrowa Tarnowska

 

23

 

5

 

 

18

 

12

1

Gmina Dąbrowa Tarnowska

 

8

 

5

 

3

4

3

Gmina Gręboszów

 

 

1

 

0

 

1

0

0

Gmina Mędrzechów

 

 

5

 

5

 

0

25

0

Gmina

Olesno

 

 

6

 

1

 

5

6

0

Gmina Radgoszcz

 

 

0

 

0

 

0

0

0

Miasto Szczucin

 

 

0

 

0

 

0

0

0

Gmina Szczucin

 

 

4

 

2

 

2

10

0

 

Ogółem:

 

 

47

 

 

19

 

28

 

57

4

 

 

01.09.2020 r.

 

 

Ogólna liczba osób

zakażonych

 

Liczba aktywnych

przypadków

 

Liczba

ozdrowieńców

 

Liczba osób objętych kwarantanną dec. PPIS

 

Liczba osób objętych kwarantanną tzw. graniczną

 

Liczba osób objętych

nadzorem

epidemiolog.

 

Gmina Bolesław

 

 

0

 

0

 

0

 

 

0

 

 

0

 

34

Miasto Dąbrowa Tarnowska

 

23

 

8

 

 

15

 

17

1

Gmina Dąbrowa Tarnowska

 

8

 

6

 

2

4

0

Gmina Gręboszów

 

 

1

 

0

 

1

0

0

Gmina Mędrzechów

 

 

2

 

2

 

0

9

0

Gmina

Olesno

 

 

6

 

1

 

5

6

0

Gmina Radgoszcz

 

 

0

 

0

 

0

0

2

Miasto Szczucin

 

 

0

 

0

 

0

0

0

Gmina Szczucin

 

 

4

 

2

 

2

10

0

 

Ogółem:

 

 

44

 

 

19

 

25

 

46

3

 

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Tarnowskiej