Sytuacja epidemiologiczna na terenie powiatu w związku z COVID-19 - sierpień

31.08.2020 r.

 

 

Ogólna liczba osób

zakażonych

 

Liczba aktywnych

przypadków

 

Liczba

ozdrowieńców

 

Liczba osób objętych kwarantanną dec. PPIS

 

Liczba osób objętych kwarantanną tzw. graniczną

 

Liczba osób objętych

nadzorem

epidemiolog.

 

Gmina Bolesław

 

 

0

 

0

 

0

 

 

0

 

 

0

 

34

Miasto Dąbrowa Tarnowska

 

23

 

8

 

 

15

 

17

1

Gmina Dąbrowa Tarnowska

 

8

 

6

 

2

4

0

Gmina Gręboszów

 

 

1

 

0

 

1

0

0

Gmina Mędrzechów

 

 

2

 

2

 

0

9

0

Gmina

Olesno

 

 

6

 

1

 

5

 

6

 

0

Gmina Radgoszcz

 

 

0

 

0

 

0

0

2

Miasto Szczucin

 

 

0

 

0

 

0

0

0

Gmina Szczucin

 

 

4

 

2

 

2

10

0

 

Ogółem:

 

 

44

 

 

19

 

25

 

46

3

 

 

30.08.2020 r.

 

 

Ogólna liczba osób

zakażonych

 

Liczba aktywnych

przypadków

 

Liczba

ozdrowieńców

 

Liczba osób objętych kwarantanną dec. PPIS

 

Liczba osób objętych kwarantanną tzw. graniczną

 

Liczba osób objętych

nadzorem

epidemiolog.

 

Gmina Bolesław

 

 

0

 

0

 

0

 

 

0

 

 

0

 

34

Miasto Dąbrowa Tarnowska

 

23

 

8

 

 

15

 

17

1

Gmina Dąbrowa Tarnowska

 

8

 

6

 

2

4

0

Gmina Gręboszów

 

 

1

 

0

 

1

0

0

Gmina Mędrzechów

 

 

2

 

2

 

0

9

0

Gmina

Olesno

 

 

6

 

1

 

5

 

6

 

0

Gmina Radgoszcz

 

 

0

 

0

 

0

0

2

Miasto Szczucin

 

 

0

 

0

 

0

0

0

Gmina Szczucin

 

 

4

 

2

 

2

10

0

 

Ogółem:

 

 

44

 

 

19

 

25

 

46

3

 

 

 

 

29.08.2020 r.

 

 

Ogólna liczba osób

zakażonych

 

Liczba aktywnych

przypadków

 

Liczba

ozdrowieńców

 

Liczba osób objętych kwarantanną dec. PPIS

 

Liczba osób objętych kwarantanną tzw. graniczną

 

Liczba osób objętych

nadzorem

epidemiolog.

 

Gmina Bolesław

 

 

0

 

0

 

0

 

 

0

 

 

0

 

34

Miasto Dąbrowa Tarnowska

 

23

 

9

 

 

14

 

22

1

Gmina Dąbrowa Tarnowska

 

8

 

6

 

2

4

0

Gmina Gręboszów

 

 

1

 

0

 

1

0

0

Gmina Mędrzechów

 

 

2

 

2

 

0

9

0

Gmina

Olesno

 

 

6

 

1

 

5

 

6

 

0

Gmina Radgoszcz

 

 

0

 

0

 

0

0

2

Miasto Szczucin

 

 

0

 

0

 

0

0

0

Gmina Szczucin

 

 

 

 

4

 

2

 

2

10

0

 

Ogółem:

 

 

44

 

 

20

 

24

 

51

3

 

 

 

 

28.08.2020 r.

 

 

Ogólna liczba osób

zakażonych

 

Liczba aktywnych

przypadków

 

Liczba

ozdrowieńców

 

Liczba osób objętych kwarantanną dec. PPIS

 

Liczba osób objętych kwarantanną tzw. graniczną

 

Liczba osób objętych

nadzorem

epidemiolog.

 

Gmina Bolesław

 

 

0

 

0

 

0

 

 

0

 

 

0

 

33

Miasto Dąbrowa Tarnowska

 

23

 

11

 

 

12

 

23

1

Gmina Dąbrowa Tarnowska

 

8

 

6

 

2

4

0

Gmina Gręboszów

 

 

1

 

0

 

1

0

1

Gmina Mędrzechów

 

 

1

 

1

 

0

5

0

Gmina

Olesno

 

 

6

 

1

 

5

 

6

 

0

Gmina Radgoszcz

 

 

0

 

0

 

0

0

2

Miasto Szczucin

 

 

0

 

0

 

0

0

0

Gmina Szczucin

 

 

4

 

2

 

2

10

0

 

Ogółem:

 

 

43

 

 

21

 

22

 

48

4

 

 

 

27.08.2020 r.

 

 

Ogólna liczba osób

zakażonych

 

Liczba aktywnych

przypadków

 

Liczba

ozdrowieńców

 

Liczba osób objętych kwarantanną dec. PPIS

 

Liczba osób objętych kwarantanną tzw. graniczną

 

Liczba osób objętych

nadzorem

epidemiolog.

 

Gmina Bolesław

 

 

0

 

0

 

0

 

 

0

 

 

0

 

30

Miasto Dąbrowa Tarnowska

 

22

 

11

 

 

11

 

20

1

Gmina Dąbrowa Tarnowska

 

8

 

6

 

2

4

0

Gmina Gręboszów

 

 

1

 

0

 

1

0

5

Gmina Mędrzechów

 

 

0

 

0

 

0

0

0

Gmina

Olesno

 

 

6

 

1

 

5

6

 

 

0

 

Gmina Radgoszcz

 

 

0

 

0

 

0

0

2

Miasto Szczucin

 

 

0

 

0

 

0

0

0

Gmina Szczucin

 

 

4

 

2

 

2

10

0

 

Ogółem:

 

 

41

 

 

20

 

21

 

40

8

 

 

 

26.08.2020 r.

 

 

Ogólna liczba osób

zakażonych

 

Liczba aktywnych

przypadków

 

Liczba

ozdrowieńców

 

Liczba osób objętych kwarantanną dec. PPIS

 

Liczba osób objętych kwarantanną tzw. graniczną

 

Liczba osób objętych

nadzorem

epidemiolog.

 

Gmina Bolesław

 

 

0

 

0

 

0

 

 

0

 

 

0

 

30

Miasto Dąbrowa Tarnowska

 

22

 

12

 

 

10

 

20

1

Gmina Dąbrowa Tarnowska

 

8

 

6

 

2

4

0

Gmina Gręboszów

 

 

1

 

0

 

1

0

5

Gmina Mędrzechów

 

 

0

 

0

 

0

0

0

Gmina

Olesno

 

 

6

 

1

 

5

5

 

 

0

 

Gmina Radgoszcz

 

 

0

 

0

 

0

0

2

Miasto Szczucin

 

 

0

 

0

 

0

0

0

Gmina Szczucin

 

 

4

 

3

 

1

2

0

 

Ogółem:

 

 

41

 

 

22

 

19

 

31

8

 

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Tarnowskiej