Informacja dotycząca wznowienia przyjmowania próbek kału do badań

P aństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że od dnia 2 czerwca 2020 r. wznowione zostanie przyjmowanie próbek kału do badań w każdy wtorek (za wyjątkiem 9 czerwca - z uwagi na dzień wolny od pracy przypadający  na 11 czerwcai koniecznością zachowania procedur badawczych).

 

Wydawanie pojemników na próbki: 

poniedziałek -środa

7.30 - 14.00

Przyjmowanie próbek do badania:

wtorek

7.30 - 9.00

Wydawanie wyników badań:

 

Wtorek

12.00 – 14.30

środa - piątek

7.30 - 14.30

 

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Tarnowskiej