Szkolenie dla pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych z terenu powiatu dąbrowskiego

Opublikowano: piątek, 05 kwiecień 2019 07:54
Odsłony: 741

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej mając na uwadze bezpieczeństwo żywieniowe dzieci i młodzieży zorganizował szkolenie dla pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych z terenu powiatu dąbrowskiego. Szkolenie odbyło się w dniu 28 marca 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej. Licznie zgromadzonych uczestników szkolenia powitał Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej  Anna Klimowska.  W pierwszym wystąpieniu  p. Paulina Tendera – trener/edukator żywieniowy omówiła Piramidę zdrowego żywienia i aktywności fizycznej oraz zasady  prawidłowego żywienia. W kolejnych  wystąpieniach przedst.. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego p. Anna Tatarczuch i p. Żaneta Mitera omówiły:

1. Zapisy Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia z zakresu żywienia dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty.

2. Zapisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach  z zakresu żywienia

3. Zasady komponowania prawidłowo zbilansowanych jadłospisów i posiłków  oraz informowanie konsumentów o składnikach  oraz  substancjach lub produktach powodujących alergie lub reakcje nietolerancji.