Ocena jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli w Radgoszczy - Narożnikach

Opublikowano: poniedziałek, 06 sierpień 2018 14:37
Odsłony: 1169

Państwowy  Powiatowy  Inspektor  Sanitarny  w  Dąbrowie Tarnowskiej  po  zapoznaniu  się z raportami z badań próbek wody pobranych w dniu 24 lipca 2018 r., z miejsca okazjonalnie wykorzystywanego  do  kąpieli  w  Radgoszczy - Narożnikach (sprawozdanie z badań nr 696-W/KZ/2018) w oparciu  o  §7 oraz  załącznik nr 1 część A Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (t.  j.  Dz.  U.  z  2016  r.  poz.  1602)  stwierdza,  że  woda  w  miejscu  okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli w Radgoszczy - Narożnikach jest przydatna do kąpieli.