Informacja dotycząca jakości wody do spożycia

Opublikowano: poniedziałek, 11 czerwiec 2018 09:32
Odsłony: 940

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej w związku z awarią sieci wodociągu publicznego Żabno dostarczającego wodę mieszkańcom miasta i gminy Dąbrowa Tarnowska oraz gminy Olesno informuje, że jakość wody w zakresie parametrów fizycznych uległa pogorszeniu. Pojawił się żółto – brunatny odcień, spowodowany nadmiarem osadu z rur, który przedostał się do wody w wyniku gwałtownej zmiany intensywności jej przepływu podczas awarii. 

W dniach 11 i 12 czerwca pobrane zostaną próby wody do badań laboratoryjnych, celem potwierdzenia przydatności wody do spożycia przez ludzi. Niezwłocznie po otrzymaniu sprawozdań z badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratoria Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbowie Tarnowskiej, wyda stosowną ocenę jakości wody.

Zadania oraz zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej określone zostały w art. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.1261 z późn. zm.). W związku z tym, że inspekcja Sanitarna została powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, sprawuje nadzór między innymi nad warunkami higieny środowiska. Powyższe zadania są realizowane poprzez sprawowanie m. in. bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W ramach prowadzonego monitoringu pobierane są próbki wody do badań laboratoryjnych oraz wykonywane są badania laboratoryjne. Na podstawie otrzymanych sprawozdań z badań Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdza przydatność wody do spożycia, warunkową przydatność wody do spożycia lub brak przydatności wody do spożycia. W przypadku warunkowej przydatności lub braku przydatności wskazuje zakres oraz termin realizacji działań naprawczych podejmowanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne. W przypadku warunkowej przydatności określa dopuszczalne wartości parametrów. 

Obowiązkiem przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego jest zapewnienie zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i zapewnienie należytej jej jakości. Zobowiązane jest również do prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody.