Ocena jakości wody - Miejsce wykorzystywane do kąpieli w Narożnikach gm. Radgoszcz

Opublikowano: czwartek, 25 czerwiec 2015 14:53
Odsłony: 1177

Na podstawie art. 34e Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j.t. Dz. U. 2015 poz. 469) oraz § 1 pkt. 6, § 2 i § 7, a także załącznika nr 1 części A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody  w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. Nr 86 poz. 478), na podstawie sprawozdania z badania prób wody nr 470-W/KZ/2015 pobranych w dniu 17.06.2015 r.   z miejsca wykorzystywanego do kąpieli przy Ośrodku Rekreacyjno Wypoczynkowym w Narożnikach oraz przeprowadzonej w dniu 25.06.2015 r. kontroli sanitarnej – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej stwierdza, że:

 

woda w miejscu wykorzystywanym do kąpieli – Zbiornik Wodny Narożniki

gm. Radgoszcz  - spełnia wymagania mikrobiologiczne i wizualne określone w w/w przepisach prawnych.