Wytyczne GIS w sprawie wymagań jakości wody oraz warunków sanitarno-higienicznych na pływalniach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej przedstawia "Wytyczne w sprawie wymagań jakości wody oraz warunków sanitarno-higienicznych na pływalniach", opracowane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny w oparciu o zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

 

2021  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Tarnowskiej