Woda

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej monitoruje jakość wody produkowanej przez 4 wodociągi publiczne: Suchy Grunt, Mędrzechów, Żabno, Gorzyce, z czego ujęcia dla dwóch pierwszych znajdują się na terenie powiatu dąbrowskiego. Monitoring i nadzór nad zaopatrzeniem i jakością wody prowadzony jest  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2007 Nr 61 poz. 417 z późn. zm). Wykonywane są badania wody w zakresie monitoringu kontrolnego i przeglądowego, w oparciu o sieć stałych punktów  poboru  wody.  Zakres i częstotliwość  przeprowadzanych badań uzależnione są od jakości wody ujmowanej, stosowanych procesów uzdatniania, wielkości produkcji wody oraz ilości zaopatrywanych mieszkańców.

 

 

Ocena jakości wody - Kąpielisko w Radgoszczy - Narożnikach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej działając na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r.  poz. 59), art. 344 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (jednolity tekst Dz. U. z 2018, poz. 2268 z późn. zm.),  §  4 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 255), na podstawie sprawozdania z badań próby wody nr LZT/W/887/N/2019 z dnia 14.06.2019 r., pobranej w dniu 11 czerwca 2019 r. z Kąpieliska w Radgoszczy – Narożnikach, sporządzonego przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, Odział Laboratoryjny w Tarnowie oraz protokołem poboru próby wody z dnia 11 czerwca 2019 r. (wizualna ocena jakości wody w kąpielisku)

stwierdza,

że woda w Kąpielisku w Radgoszczy – Narożnikach jest przydatna do kąpieli.

Informacje dla powodzian

W związku z zaistniałą sytuacją powodziową Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego przekazuje poniższe informacje:

 

Szczepienia przeciwko tężcowi

Z uwagi na możliwość wystąpienia wzrostu liczby zakażeń tężcem – zwłaszcza u osób po 30 r. ż., które nie są zaszczepione a pracują przy usuwaniu szkód powodziowych, gdzie może łatwo dojść do skaleczenia i zabrudzenia rany, informujemy, iż osoby narażone na skutki powodzi mogą zaszczepić się przeciwko tężcowi w placówkach POZ lub na Izbie Przyjęć ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej.

 

Informacje o bezpieczeństwie żywności

Artykuły żywnościowe pozostawione lub przechowywane w miejscach objętych powodzią są narażone na zniszczenie, zepsucie lub zanieczyszczenie. Dlatego należy je dokładnie sprawdzać przed spożyciem.

Żywność zepsuta, zanieczyszczona i spleśniała jest szkodliwa dla zdrowia. Spożywanie jej może być przyczyną chorób, a nawet śmierci.

Nie jedz, zwłaszcza nie podawaj dzieciom produktów, które:

 • zostały zalane lub zawilgocone, a nie są hermetycznie pakowane, jeśli nawet nie wykazują oznak zepsucia
 • mają zmieniony zapach, barwę, smak, konsystencję
 • mają widoczną pleśń lub zapach spleśniały, stęchły
 • są w widoczny sposób zanieczyszczone lub posiadają chemiczny zapach
 • są w opakowaniach pozbawionych etykiet, w związku z czym mogą być mylnie uznane za żywność, np. trujące oleje mineralne, zaprawione zboża siewne itp.
 • znajdowały się w miejscach brudnych – w chlewach, oborach, kurnikach itp.
 • są w puszkach o wydętych wieczkach

Nie jedz artykułów żywnościowych niewiadomego pochodzenia – mogą być szkodliwe. Nie spożywaj mięsa, które nie było badane oraz jego przetworów. Nawet gotowanie i smażenie takiego produktu nie chroni przed zatruciem, zwłaszcza przed niebezpiecznymi dla człowieka włośniami.


Posiadaną żywność chroń przed zepsuciem i zanieczyszczeniem, w tym celu:

 • produkty nietrwałe jak: mięso, wędliny, ryby, mleko i jego przetwory, a także tłuszcze, gotowe potrawy, itp. przechowuj w temperaturze niższej niż 8o C
 • przechowuj żywność w szczelnych opakowaniach, przykrytą, w pomieszczeniach, gdzie nie ma środków chemicznych, takich jak pestycydy, nawozy mineralne
 • składaj żywność w suchym, chłodnym miejscu
 • chroń żywność przed gryzoniami i szkodnikami

W razie zanieczyszczenia lub zamoczenia powierzchni hermetycznego opakowania żywności po usunięciu z opakowań zanieczyszczeń produkt może być spożyty jeśli nie wykazuje żadnych zmian.

W KAŻDYM PRZYPADKU WYSTĄPIENIA BIEGUNKI, WYMIOTÓW, PODWYŻSZONEJ TEMPERETURY, BÓLÓW BRZUCHA I TYM POOBNYCH OBJAWÓW ZATRUCIA POKARMOWEGO – NALEŻY BEZZWŁOCZNIE ZWRÓCIĆ SIĘ DO LEKARZA.

Im szybsza pomoc lekarska, tym szybszy powrót do zdrowia, czasem jest to warunek uratowania życia.

 

Informacje o wodzie do spożycia przez ludzi

Fala powodziowa niesie za sobą zanieczyszczenia bakteryjne i  chemiczne groźne dla zdrowia i życia człowieka.

Po ustąpieniu powodzi woda w studniach i zbiornikach wodnych nie nadaje się do picia. W celu uzyskania wody bezpiecznej dla zdrowia należy bezwzględnie wszystkie studnie doprowadzić do odpowiedniego stanu technicznego oraz oczyścić je i odkazić.

Oczyszczanie i odkażanie studni kopanej:

Po wybraniu wody ze studni trzeba oczyścić dno ze szlamu i wszelkich nieczystości, wybrać kilkudziesięciocentymetrową warstwę piasku i zastąpić ją warstwą przemytego żwiru lub gruboziarnistego piasku grubości ok. 10 cm, oczyścić cembrowinę oraz zabetonować ubytki i szpary.

Dezynfekcję należy przeprowadzić we wszystkich nowych studniach oraz po wszelkich pracach wewnątrz studni.

Przed przystąpieniem do dezynfekcji trzeba zmierzyć, przy pomocy tyczki lub ciężarka na sznurku, głębokość wody w studni.

Na każdy metr głębokości wody odmierzamy ilość wapna chlorowanego według zasad podanych w tabelce:

Średnica studni
[cm]

Ilość wapna chlorowanego
na każdy metr głębokości wody
[g]

Ilość monochloraminy
na każdy metr głębokości wody
[g]

80

150g = 1 szklanka

165

90

200g = 1 szklanka i ćwierć

220

100

250g = półtorej szklanki

270

120

350g = 2 szklanki i ćwierć

380

 

W przypadku stosowania roztworu podchlorynu sodu należy szklankę tej samej objętości jak dla wapna chlorowanego lub dawki wymienionej w tabelce w gramach dwukrotnie zwiększyć.

Aby prawidłowo przeprowadzić dezynfekcję wody należy:

 • do wiadra z wodą dodać 2 płaskie łyżeczki od herbaty wapna chlorowanego i płynem tym wyszorować cembrowinę
 • po ponownym napełnieniu studni wodą, odmierzoną według tabeli ilość wapna chlorowanego dokładnie rozetrzeć w wiadrze z niewielką ilością wody (na papkę podobną do śmietany), dopełnić wiadro wodą, rozmieszać, po czym całą zawartość wlać do studni
 • wodę w studni zamieszać tyczką lub przez nabieranie wiadrem czerpanym i wlewanie z powrotem
 • po 24 godzinach wybierać wodę aż do zaniku zapachu chloru.

UWAGA: Środki odkażające należy przechowywać w suchym i ciemnym pomieszczeniu w naczyniu drewnianym lub szklanym.

Odkażanie studni wierconych i abisyńskich:

W przypadku studni wierconej wymieszanie roztworu odkażającego nastręcza duże trudności. Dlatego w wyjątkowych wypadkach odkaża się je wprowadzając roztwór za pomocą specjalnej pompy. Zazwyczaj w przypadku zanieczyszczenia studni dokładnie się ją przepłukuje przez długotrwałe pompowanie.

Odkażanie wewnętrznej części pompy abisyńskiej:

Przeprowadza się w następujący sposób: 4 gramy wapna chlorowanego (1 czubata łyżeczka) albo 7 ml podchlorynu sodu (1 i ½ łyżeczki) rozpuścić w dwóch kubkach wody. Zdjąć kolumienkę studni, wlać do rury przygotowany roztwór, nałożyć kolumienkę, pompować aż do ukazania się wody w wylocie pompy, pozostawić na 24 godziny, następnie pompować aż do zaniku zapachu chloru w wodzie. Po wykonaniu czyszczenia i odkażania studni, woda z niej powinna być badana przez najbliższą stację sanitarno – epidemiologiczną, która wyda orzeczenie, czy woda może być używana do picia i potrzeb gospodarczych.

Każdą niepewną wodę przeznaczoną do picia należy odkażać. Dzięki zniszczeniu bakterii, a w szczególności zarazków chorób zakaźnych przewodu pokarmowego, staje się ona bezpieczna dla zdrowia.

Odkażanie wody można przeprowadzić różnymi środkami i sposobami:

 • najprostszym i dobrym sposobem odkażania wody jest jej gotowanie
 • można również dezynfekować wodę za pomocą specjalnych preparatów i pastylek pod różnymi nazwami, przeprowadzając ten zabieg ściśle według przepisów załączonych do tych preparatów.

Pamiętaj! Odkażanie nie usuwa zanieczyszczeń chemicznych. Duża zawartość środków chemicznych (azotanów) może wywołać u niemowląt sinicę, która przy braku natychmiastowej pomocy lekarskiej bywa śmiertelna; dlatego też wszystkie kobiety ciężarne oraz niemowlęta powinny korzystać wyłącznie z wody badanej i określanej jako: „odpowiadającą wymaganiom sanitarnym”.

22 marca - Światowy Dzień WOdy

Światowy Dzień Wody odbywa się co roku w dniu 22 marca w celu uświadomienia, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów.

Światowy Dzień Wody obchodzony jest od 1993 roku. Propozycja jego ustanowienia padła rok wcześniej podczas Konferencji ds. Środowiska i Rozwoju Narodów Zjednoczonych (UNCED). Zatwierdziło ją Zgromadzenie Ogólne ONZ. Od lat w obchodach Dnia aktywnie uczestniczy również Unia Europejska, w tym także Polska.

Konferencja naukowa „Żywność, woda i powietrze – czy żyjemy w bezpiecznym otoczeniu?” – 13 listopada 2018

„100 LAT TROSKI O ZDROWIE POLAKÓW” – pod tym hasłem w 2018 roku przebiegają uroczystości obchodów 100-lecia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.

Wszystkie uroczystości objęte zostały Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości 1918 – 2018.

Czytaj więcej...

Ocena jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli w Radgoszczy - Narożnikach

Państwowy  Powiatowy  Inspektor  Sanitarny  w  Dąbrowie Tarnowskiej  po  zapoznaniu  się z raportami z badań próbek wody pobranych w dniu 24 lipca 2018 r., z miejsca okazjonalnie wykorzystywanego  do  kąpieli  w  Radgoszczy - Narożnikach (sprawozdanie z badań nr 696-W/KZ/2018) w oparciu  o  §7 oraz  załącznik nr 1 część A Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (t.  j.  Dz.  U.  z  2016  r.  poz.  1602)  stwierdza,  że  woda  w  miejscu  okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli w Radgoszczy - Narożnikach jest przydatna do kąpieli.

Informacja dotycząca jakości wody do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Żabno

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dabrowie Tarnowskiej informuje, że przeprowadzone badania kontrolne wody pochodzącej z sieci wodociągu publicznego Żabno, pobrane  w dnaich 11 i 12 czerwca br. wykazały,  że woda dostarczana mieszkańcom miasta i gminy Dąbrowa Tarnowska i gminy Olesno jest przydatna do spożycia przez ludzi, zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

Informacja dotycząca jakości wody do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej w związku z awarią sieci wodociągu publicznego Żabno dostarczającego wodę mieszkańcom miasta i gminy Dąbrowa Tarnowska oraz gminy Olesno informuje, że jakość wody w zakresie parametrów fizycznych uległa pogorszeniu. Pojawił się żółto – brunatny odcień, spowodowany nadmiarem osadu z rur, który przedostał się do wody w wyniku gwałtownej zmiany intensywności jej przepływu podczas awarii. 

W dniach 11 i 12 czerwca pobrane zostaną próby wody do badań laboratoryjnych, celem potwierdzenia przydatności wody do spożycia przez ludzi. Niezwłocznie po otrzymaniu sprawozdań z badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratoria Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbowie Tarnowskiej, wyda stosowną ocenę jakości wody.

Zadania oraz zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej określone zostały w art. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.1261 z późn. zm.). W związku z tym, że inspekcja Sanitarna została powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, sprawuje nadzór między innymi nad warunkami higieny środowiska. Powyższe zadania są realizowane poprzez sprawowanie m. in. bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W ramach prowadzonego monitoringu pobierane są próbki wody do badań laboratoryjnych oraz wykonywane są badania laboratoryjne. Na podstawie otrzymanych sprawozdań z badań Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdza przydatność wody do spożycia, warunkową przydatność wody do spożycia lub brak przydatności wody do spożycia. W przypadku warunkowej przydatności lub braku przydatności wskazuje zakres oraz termin realizacji działań naprawczych podejmowanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne. W przypadku warunkowej przydatności określa dopuszczalne wartości parametrów. 

Obowiązkiem przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego jest zapewnienie zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i zapewnienie należytej jej jakości. Zobowiązane jest również do prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody.

Światowy Dzień Wody

22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody, który został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1992 r. 

Powodem ustanowienia Światowego Dnia Wody był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej. Pierwsze obchody odbyły się w 1993 roku. Ideą obchodów jest uświadomienie państwom członkowskim wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną.

 „Dlaczego ścieki?” – to hasło przewodnie 2017 r. Globalnie, zdecydowana większość ścieków pochodzących z naszych domów, miast, zakładów przemysłowych i rolniczych wraca do środowiska bez oczyszczania lub ponownego wykorzystania - zanieczyszczając środowisko i tracąc cenne składniki odżywcze oraz inne materiały, które można odzyskać.
 
Znalezione obrazy dla zapytania swiatowy dzień wody 2017
Zamiast marnować ścieki, musimy zredukować ich ilość i ponownie je wykorzystać. W naszych domach możemy ponownie wykorzystać szarą wodę w ogródkach i na działkach. W naszych miastach, możemy oczyszczać i ponownie wykorzystywać wodę na terenach zielonych. W przemyśle i rolnictwie, możemy oczyszczać i ponownie wykorzystywać uzdatnioną wodę w systemach chłodzenia lub do nawadniania.

Ocena jakości wody - Miejsce wykorzystywane do kąpieli w Narożnikach gm. Radgoszcz - 21.06.2016 r.

Na podstawie art. 34e Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j.t. Dz. U. 2015 poz. 469) oraz § 1 pkt. 6, § 2 i § 7, a także załącznika nr 1 części A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. Nr 86 poz. 478), na podstawie sprawozdań  z  badań  prób  wody  pobranych w dniu 31.05.2016 r. z miejsca wykorzystywanego do kąpieli - Zalew Narożniki gm. Radgoszcz oraz przeprowadzonej w dniu 20.06.2016 r. kontroli sanitarnej – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej stwierdza, że:  


woda w miejscu wykorzystywanym do kąpieli – Zalew Narożniki gm. Radgoszcz  - spełnia wymagania mikrobiologiczne i wizualne określone w w/w przepisach prawnych.

Ocena jakości wody - Miejsce wykorzystywane do kąpieli w Narożnikach gm. Radgoszcz - 23.07.2015 r.

Na podstawie art. 34e Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j.t. Dz. U. 2015 poz. 469) oraz § 1 pkt. 6, § 2 i § 7, a także załącznika nr 1 części A do rorządzenia Ministra Zdrowia z 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. Nr 86 poz. 478), na podstawie sprawozdań  z  badań  prób  wody  nr  LZT.9052.1.516.2015 oraz  LZT.9052.1.517.2015 pobranych w dniu 14.07.2015 r. z miejsca wykorzystywanego do kąpieli przy Ośrodku Rekreacyjno Wypoczynkowym w Narożnikach oraz przeprowadzonej w dniu 23.07.2015 r. kontroli sanitarnej – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej stwierdza, że:  


woda w miejscu wykorzystywanym do kąpieli – Zbiornik Wodny Narożniki gm. Radgoszcz  - spełnia wymagania mikrobiologiczne i wizualne określone w w/w przepisach rawnych.


 

2021  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Tarnowskiej