2 maja 2019 r. dodatkowym dniem wolnym od pracy

Informacja o dodatkowym dniu wolnym od pracy i dniu pracującym w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Tarnowskiej

Informuję, iż na podstawie Zarządzenia Nr 7 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej:

  • dniem wolnym od pracy dla pracowników PSSE w Dąbrowie Tarnowskiej jest dzień:2 maja 2019 r. (czwartek); w tym dniu PSSE w Dąbrowie Tarnowskiej będzie nieczynna;
  • dniem pracującym dla pracownikówPSSE w Dąbrowie Tarnowskiej jest dzień: 11 maja 2019 r. (sobota), w tym dniu PSSE w Dąbrowie Tarnowskiej będzie czynna.
2021  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Tarnowskiej