BEZPIECZNY WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY "LATO 2016"

Opublikowano: czwartek, 23 czerwiec 2016 14:33
Odsłony: 1445

Każdy organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży powinien zadbać o bezpieczne i higieniczne warunki dla uczestników, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Od 1 kwietnia 2016 r. obowiązują nowe zasady organizowania i nadzorowania wypoczynku dzieci i młodzieży. Nowe zasady organizowania i nadzorowania wypoczynku dzieci i młodzieży określają przepisy:

1) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.),

2) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r., poz. 452).

Wymienione przepisy obowiązują wszystkich organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Wejście w życie nowych przepisów oznacza, że rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67, z późn. zm.) przestało obowiązywać.

Nadzór nad bezpiecznymi warunkami wypoczynku dzieci i młodzieży pod względem sanitarnohigienicznym sprawować będą pracownicy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych województwa małopolskiego.

- sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego w trakcie przebiegu wypoczynku dzieci i młodzieży;

- współpraca z organizatorami/kierownikami placówek w celu zapewnienia uczestnikom zdrowych i bezpiecznych warunków wypoczynku poprzez konsultacje, udzielanie informacji i opinii, zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawnymi;

- edukacja uczestników, kadry pedagogicznej i obsługi w zakresie m. in. zasad racjonalnego żywienia, przestrzegania zasad higieny, zapobiegania chorobom zakaźnym i wypadkom.

- warunki mieszkalne oraz sanitarne

- żywienie uczestników wypoczynku

- możliwość korzystania z kąpielisk

- wyposażenie techniczne obiektu

- sposób gromadzenia odpadów stałych

- teren placówki

- program zajęć dla uczestników

- zapewnienie opieki medycznej

- przestrzeganie zakazu palenia

- w przypadku obozów pod namiotami sposób zaopatrzenia w wodę

W trakcie kontroli sanitarnych w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży zwraca się szczególną uwagę na: czystość pomieszczeń użytkowanych przez uczestników wypoczynku, przestrzeganie podstawowych zasad higieny, bezpieczeństwo i stan techniczny obiektu oraz jego wyposażenia.

Obiekt stały przeznaczony na wypoczynek dzieci i młodzieży powinien spełniać warunki higieniczno sanitarne określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie wymagań technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.690 ze zm.).

W zakresie organizacji obozów pod namiotami obowiązuje od czerwca 2016 r. „Instrukcja w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami" Głównego Inspektora Sanitarnego. Niniejsza instrukcja zastępuje Instrukcję Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 22 maja 2010 roku w sprawie wymogów sanitarnych organizowania obozów pod namiotami.

W razie zaistnienia sytuacji wymagających interwencji służb sanitarnych (nieprawidłowe warunki sanitarno-higieniczne w obiektach wypoczynku dzieci  i młodzieży, zaniedbania w zakresie warunków żywienia, jakości żywności w obiektach kolonijnych, domach wczasów dziecięcych i innych punktach świadczących usługi żywieniowe dla grup zorganizowanych dzieci i młodzieży) podajemy poniżej dane kontaktowe do pracowników pionu higieny dzieci i młodzieży stacji sanitarno-epidemiologicznych woj. małopolskiego.

 

Wykaz Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w woj. małopolskim

LP. POWIAT NAZWA I ADRES STACJI NR TELEFONU
1.  bocheński PSSE w Bochni
32-700 Bochnia,
ul. Konstytucji 3-go Maja 5
14/612-39-47
2.  brzeski PSSE w Brzesku
32 – 800 Brzesko,
ul. Okocimska 44

14/663-07-43

14/686-12-70

3.  chrzanowski PSSE w Chrzanowie
32-500 Chrzanów,
ul. Mjr. Grzybowskiego 7
32/623-24-07
4.  dąbrowski PSSE w Dąbrowie Tarnowskiej
33-200 Dąbrowa Tarnowska,
ul. Piłsudskiego 14,
14/642-23-96
5.  gorlicki PSSE w Gorlicach
38 - 300 Gorlice,
ul. Michalusa 1

18/353-73-43

wew.42

6.  krakowski PSSE w Krakowie
31-752 Kraków,
ul. Makuszyńskiego 9

12/644-91-33

wew. 150, 151

7.  limanowski PSSE w Limanowej
34-600 Limanowa,
ul. M. B. Bolesnej 16 b

18/337-21-01

wew.308

8.  miechowski PSSE w Miechowie
32-200 Miechów,
ul. M. Konopnickiej 6
41/389-04-53
9.  myślenicki PSSE w Myślenicach
32-400 Myślenice,
ul. Słowackiego 106
12/272-06-06
10.      nowotarski PSSE w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ,
ul. Jana Kazimierza 6
18/266-35-32
11.      nowosądecki

PSSE w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz,
ul.Czarnieckiego 19

18/443-54-64

12.      olkuski PSSE w Olkuszu
32-300 Olkusz,
Al. 1000-lecia 13 A
32/754-57-20
13.      oświęcimski PSSE w Oświęcimiu
32 – 600 Oświęcim,
ul. Więźniów Oświęcimia 10
33/842-04-84
14.      proszowicki PSSE w Proszowicach
32-100Proszowice,
ul. Grzymały Siedleckiego 2
12/386-13-20
15.      suski PSSE w Suchej Beskidzkiej
34 -200 Sucha Beskidzka,
ul. M. Konopnickiej 7
33/874-22-34
16.      tarnowski PSSE w Tarnowie
33-100 Tarnów,
ul. Mościckiego 10
14/688-65-57
17.      wadowicki PSSE w Wadowicach
34-100 Wadowice,
ul. Teatralna 2
33/823-35-11
18.      wielicki PSSE w Wieliczce
32-020 Wieliczka,
ul. Stroma 11
12/288-01-38
19.      tatrzański PSSE w Zakopanem
34-500 Zakopane,
ul. Chramcówki 19 a
18/206-86-97

 

Pliki do pobrania
Download this file (Broszura Zdrowe Wakacje.pdf)Broszura Zdrowe Wakacje.pdf1116 kB
Download this file (Instrukcja - obozy pod namiotami 2016.pdf)Instrukcja - obozy pod namiotami 2016.pdf722 kB
Download this file (Poradnik bezpiecznego wypoczynku MEN.pdf)Poradnik bezpiecznego wypoczynku MEN.pdf4087 kB