Rozstrzygnięcie konkursu WOLNI OD UZALEŻNIEŃ

W dniu 19 czerwca 2015 r. rozstrzygnięto konkurs na projekt graficzny pod hasłem „WOLNI OD UZALEŻNIEŃ", który mógłby zostać wykorzystany jako nadruk na materiale promocyjnym (np. nadruk na koszulce, kubku i in.).

Organizatorami konkursu było Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Tarnowskiej.

Konkurs skierowany był do uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu dąbrowskiego.

Celem konkursu było poszerzenie wiedzy uczniów na temat negatywnych skutków uzależnień, promowanie stylu życia wolnego od nałogów, kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie oraz rozwijanie zdolności plastycznych młodzieży.

Czytaj więcej...

2021  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Tarnowskiej