TEST

Informacja o dniu wolnym od pracy - piątku 27 maja br., przypadającym po święcie Bożego Ciała

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej uprzejmie informuje, że zgodnie z zarządzeniem Beaty Kempy – Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – piątek (27 maja), przypadający bezpośrednio po święcie Bożego Ciała, będzie dniem wolnym od pracy dla administracji rządowej. W zamian urzędy, w tym dąbrowska Stacja będą otwarte w sobotę, 4 czerwca.

W sprawach pilnych proszę dzwonić na numer telefonu alarmowego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Tarnowskiej 603 767 937

Ocena jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli w Radgoszczy - Narożnikach 24.08.2017 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej, działając na podstawie art. 1 ust. 1 i art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261), w związku z art. 34 e ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1121) oraz § 1 pkt 6, § 2 i § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r., w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1602) – po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Nr 762-W/KZ/2017 z badania mikrobiologicznego prób wody pobranych z miejsca wykorzystywanego do kąpieli, sporządzonym przez Laboratorium Badania Wody i Ścieków Tarnowskich Wodociągów, ul. Czysta 14, 33-100 Tarnów (kod próbki: 2066-W/17 i 2067-W/17)

stwierdza,

że woda w miejscu wykorzystywanym do kąpieli – zbiornik wodny w Radgoszczy – Narożnikach, jest przydatna do kąpieli.

Ocena jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli w Radgoszczy - Narożnikach 13.07.2017 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej, działając na podstawie art. 1 ust. 1 i art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261), w związku z art. 34 e ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1121) oraz § 1 pkt 6, § 2 i § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r., w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1602) – po zapoznaniu się z wynikami badania mikrobiologicznego prób wody pobranych z miejsca wykorzystywanego do kąpieli, wykonanego przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, Oddział Laboratoryjny w Tarnowie ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów (sprawozdanie z badania prób wody nr LZT.9052.1.850.2017 i LTZ.9051.1.851.2017)

stwierdza,

że woda w miejscu wykorzystywanym do kąpieli – zbiornik wodny w Radgoszczy – Narożnikach, jest przydatna do kąpieli.

Informacja o komunikatach Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

KOMUNIKAT I: Ukazała się Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2398 z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniająca dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (Dz. Urz. L 345 z 27.12.2017, s. 87);


KOMUNIKAT II: Parlament Europejski i Komisja Europejska pracują nad kolejnymi zmianami dyrektywy 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy;

KOMUNIKAT III: Ukazała się dyrektywa Komisji 2017/164/UE z dnia 31 stycznia 2017 r. ustanawiająca czwarty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą 98/24/WE oraz zmieniającej dyrektywy Komisji 91/322/EWG, 200/39/WE i 2009/161/UE;


KOMUNIKAT IV: Komisja Europejska pracuje nad kolejną dyrektywą ustanawiająca piąty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą 98/24/WE.

 

Pełna treść komunikatów znajduje się w załączniku poniżej.

Pliki do pobrania
Download this file (Komunikaty Komisji ds NDS i NDN.pdf)Komunikaty Komisji ds NDS i NDN.pdf2724 kB

Obwieszczenie z dnia 12.06.2015 r.

Obwieszczenie z dnia 12.06.2015 r. dotyczące wydania opinii sanitarnej w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i opracowania raportu dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa drogi Gminnej w miejscowości Morzychna.

Pliki do pobrania
Download this file (Image0003.PDF)Obwieszczenie187 kB

Obwieszczenie z dnia 05.06.2015 r.

 Obwieszczenie z dnia 05.06.2015 r. dotyczące zawiadomienia o wydaniu opinii sanitarnej w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i opracowania raportu dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą "Projekt budowlany zamienny Rozlewni płynów eksploatacyjnych

Czytaj więcej...

Obwieszczenie z dnia 25.02.2015 r.

Obwieszczenie z dnia 25.02.2015 r. dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa rurociągu kanalizacji tłocznej i pompowni ścieków oraz likwidacja oczyszczalni ścieków w Nieczajnie Górnej i budowa pompowni na jej miejscu"

Pliki do pobrania
Download this file (Image0096.PDF)Obwieszczenie180 kB
2021  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Tarnowskiej