Działania

KOMUNIKAT - 14 sierpnia 2017 r. dniem wolnym od pracy w PSSE w Dąbrowie Tarnowskiej

 

Informacja o dodatkowym dniu wolnym od pracy i dniu pracy w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Dąbrowie Tarnowskiej

Informujemy, iż na podstawie Zarządzenia Nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników administracji rządowej:

1) dniem wolnym od pracy dla pracowników PSSE w Dąbrowie Tarnowskiej jest dzień:
     14 sierpnia 2017r. ( poniedziałek ), w tym dniu PSSE w Dąbrowie Tarnowskiej będzie nieczynna;

2) dniem pracy dla pracowników PSSE w Dąbrowie Tarnowskiej jest dzień:
     09 września 2017r.  (sobota), w tym dniu PSSE w Dąbrowie Tarnowskiej  będzie czynna.

Sprostowanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dbrowie Tarnowskiej do artykułu zamieszczonego na stronie RDN Małopolska

Link do artykułu: http://www.rdn.pl/news/chwila-spedzona-kwiaciarni-zafundowala-domowa-kwarantanne


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej w chwili otrzymania zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej i/lub dodatni wynik badania, prowadzi dochodzenie epidemiologiczne, podczas którego ustalane są tzw. „osoby z kontaktu” (dochodzenie prowadzone jest przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby chorej/podejrzanej o zachorowanie). Osoba z wynikiem dodatnim przekazuje listę osób spełniających kryterium przypadku. Zgodnie z definicją przypadku na potrzeby nadzoru nad zakażeniami ludzi nowym koronawirusem jako bliski kontakt należy rozumieć:
• przebywanie w bezpośredniej bliskości (twarzą w twarz) z osobą chorą, w odległości mniejszej niż 2 m przez ponad 15 minut,
• bezpośredni kontakt fizyczny z osobą zakażoną wirusem COVID-19 (np. podanie ręki),
• bezpośredni kontakt bez środków ochronnych z wydzielinami osoby z COVID-19 (np. dotykanie zużytej chusteczki higienicznej, narażenie na kaszel osoby chorej),
• przebywanie w tym samym pomieszczeniu co chory z COVID-19 przez co najmniej 15 minut (np. w mieszkaniu, w klasie, poczekalni szpitala/przychodni, sali konferencyjnej),
• kontakt na pokładzie samolotu lub innych środków transportu zbiorowego obejmujący
1. osoby zajmujące dwa miejsca (w każdym kierunku) od osoby z COVID-19;
2. osoby towarzyszące w podróży lub sprawujące opiekę nad osobą z COVID-19, członkowie załogi obsługujący sekcję, w której znajduje się chory.


Osoby z bliskiego kontaktu wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi zostają objęci przymusową kwarantanną (na podstawie decyzji administracyjnej a nie jak fałszywie podano w artykule zawiadomienia).
Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Tarnowskiej, powierzone im obowiązki i zadania realizują rzetelnie, z dołożeniem najwyższej staranności, opierając się na obowiązujących przepisach prawa i zasadach, mając na uwadze przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego.
W toku dochodzenia epidemiologicznego z każdą osobą przekazywaną na „liście kontaktów” przeprowadzane są rozmowy telefoniczne (co również miało miejsce w przypadku opisanym w artykule z dnia 6.08.2020 r.) Dlatego też zapis w artykule cyt. „Wysłano mnie na kwarantannę nie sprawdzając tak naprawdę faktów tylko opierając się na opinii ludzi z ulicy…” jest jednym wielkim kłamstwem!
Zagadnienie rzetelności dziennikarskiej łączy się ze starannością zawodową dziennikarza. Autorka artykułu P. Izabela Kołakowska nie zachowała szczególnej staranności i rzetelności przy zbieraniu i wykorzystaniu materiału, co jest działaniem niezgodnym z etyką zawodową i zasadami współżycia społecznego, naruszyła tym samym wzorzec należytej staranności dziennikarskiej.
Zarzuty stawiane przez Panią Izabelę Kołakowską w stosunku do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Tarnowskiej, są bezzasadne, nieprawdziwe, niezasłużone i bardzo krzywdzące. Natomiast przekazanie ich w takich okolicznościach może świadczyć o naruszeniu dóbr osoby prawnej, którą jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Tarnowskiej. Uznaję, że została naruszona renoma, dobre imię i prestiż jednostki, którą kieruję rozumiane jako ogół pozytywnych wyobrażeń i ocen konsumentów.


Z poważaniem
Anna Klimowska
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Dąbrowie Tarnowskiej

 

 

 

Praca w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Tarnowskiej w okresie świąteczno-noworocznym

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  w Dąbrowie Tarnowskiej będzie czynna 24 grudnia tj. wtorek (Wigilia)  i  31 stycznia tj. wtorek (Sylwester) w godzinach od 7.25 do 13.00.

Przypominamy również, iż 27 grudnia 2019 r. (tj. piątek) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Tarnowskiej będzie nieczynna.

Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Telefon Alarmowy: 603- 767- 937

2 maja 2019 r. dodatkowym dniem wolnym od pracy

Informacja o dodatkowym dniu wolnym od pracy i dniu pracującym w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Tarnowskiej

Informuję, iż na podstawie Zarządzenia Nr 7 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej:

 • dniem wolnym od pracy dla pracowników PSSE w Dąbrowie Tarnowskiej jest dzień:2 maja 2019 r. (czwartek); w tym dniu PSSE w Dąbrowie Tarnowskiej będzie nieczynna;
 • dniem pracującym dla pracownikówPSSE w Dąbrowie Tarnowskiej jest dzień: 11 maja 2019 r. (sobota), w tym dniu PSSE w Dąbrowie Tarnowskiej będzie czynna.

KOMUNIKAT : 16 czerwca 2017 r. dniem wolnym od pracy w PSSE w Dąbrowie Tarnowskiej

Informujemy, iż na podstawie Zarządzenia Nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników administracji rządowej:

1)  dniem wolnym od pracy dla pracowników PSSE w Dąbrowie Tarnowskiej jest dzień: 16 czerwca 2017 r.  (piątek), w tym dniu PSSE w Dąbrowie Tarnowskiej będzie nieczynna;

2) dniem pracy dla pracowników PSSE w Dąbrowie Tarnowskiej jest dzień: 24 czerwca 2017 r. (sobota), w tym dniu PSSE w Dąbrowie Tarnowskiej  będzie czynna.

KOMUNIKAT : 2 maja 2017 r. dniem wolnym od pracy w PSSE w Dąbrowie Tarnowskiej

Informujemy, iż na podstawie Zarządzenia Nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników administracji rządowej:

1)  dniem wolnym od pracy dla pracowników PSSE w Dąbrowie Tarnowskiej jest dzień: 2 maja 2017 r.  (wtorek), w tym dniu PSSE w Dąbrowie Tarnowskiej będzie nieczynna;

2) dniem pracy dla pracowników PSSE w Dąbrowie Tarnowskiej jest dzień: 13 maja 2017 r. (sobota), w tym dniu PSSE w Dąbrowie Tarnowskiej  będzie czynna.

Informacje dotyczące ekshumacji


EKSHUMACJA

 

Zezwolenie na ekshumację i przewóz zwłok lub szczątków ludzkich

w celu ich pochowania

Czytaj więcej...

BEZPIECZNY WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY "LATO 2016"

Każdy organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży powinien zadbać o bezpieczne i higieniczne warunki dla uczestników, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Od 1 kwietnia 2016 r. obowiązują nowe zasady organizowania i nadzorowania wypoczynku dzieci i młodzieży. Nowe zasady organizowania i nadzorowania wypoczynku dzieci i młodzieży określają przepisy:

1) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.),

2) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r., poz. 452).

Wymienione przepisy obowiązują wszystkich organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Czytaj więcej...

Bezpieczne ferie

Ferie to radosne, ekscytujące wydarzenie. Aby móc w pełni cieszyć się urokami zimy powinniśmy zadbać o to, by wypoczynek dzieci i młodzieży odbywał się w sposób bezpieczny, a przygotowane przez organizatorów i wybrane przez rodziców i dzieci formy wypoczynku nie tylko sprawiały radość, ale miały funkcję edukacyjną i pozostawiły miłe wspomnienia.

Czytaj więcej...

Konkurs na sklepik szkolny "SKLEPIK WZOROWY-SMACZNY I ZDROWY"

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie na najzdrowszy i najsmaczniejszy sklepik szkolny. Organizatorami konkursu są Małopolski Kurator Oświaty i Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Inicjatywa ta, ma zachęcić dzieci i młodzież do sięgania po produkty smaczne i zdrowe znajdujące się właśnie w ich szkolnym sklepiku. Dzieci, początkowo karmione przez rodziców, z czasem same dokonują wyborów żywieniowych. Dzięki edukacji i wzorcom zachowań mogą dokonywać właściwych wyborów.
Niech sklepik szkolny daje tę możliwość!

Czytaj więcej...

OWSICA W ŻŁOBKACH I PRZEDSZKOLACH

Owsica to choroba pasożytnicza bardzo rozpowszechniona u dzieci. Sprzyja jej przebywanie w żłobkach, przedszkolach, szkołach, internatach i domach dziecka, czyli wszędzie tam, gdzie dzieci przebywają ze sobą w dużych skupiskach. Kontaktują się ze sobą, korzystają z tych samych sprzętów (meble, zabawki, książki), tych samych toalet, co, przy nieprzestrzeganiu  częstego mycia rąk, grozi rozprzestrzenianiem się choroby w bardzo szybkim tempie.

Czytaj więcej...

Ocena jakości wody - Kąpielisko w Radgoszczy - Narożnikach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej działając na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r.  poz. 59), art. 344 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (jednolity tekst Dz. U. z 2018, poz. 2268 z późn. zm.),  §  4 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 255), na podstawie sprawozdania z badań próby wody nr LZT/W/887/N/2019 z dnia 14.06.2019 r., pobranej w dniu 11 czerwca 2019 r. z Kąpieliska w Radgoszczy – Narożnikach, sporządzonego przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, Odział Laboratoryjny w Tarnowie oraz protokołem poboru próby wody z dnia 11 czerwca 2019 r. (wizualna ocena jakości wody w kąpielisku)

stwierdza,

że woda w Kąpielisku w Radgoszczy – Narożnikach jest przydatna do kąpieli.

Informacje dla powodzian

W związku z zaistniałą sytuacją powodziową Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego przekazuje poniższe informacje:

 

Szczepienia przeciwko tężcowi

Z uwagi na możliwość wystąpienia wzrostu liczby zakażeń tężcem – zwłaszcza u osób po 30 r. ż., które nie są zaszczepione a pracują przy usuwaniu szkód powodziowych, gdzie może łatwo dojść do skaleczenia i zabrudzenia rany, informujemy, iż osoby narażone na skutki powodzi mogą zaszczepić się przeciwko tężcowi w placówkach POZ lub na Izbie Przyjęć ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej.

 

Informacje o bezpieczeństwie żywności

Artykuły żywnościowe pozostawione lub przechowywane w miejscach objętych powodzią są narażone na zniszczenie, zepsucie lub zanieczyszczenie. Dlatego należy je dokładnie sprawdzać przed spożyciem.

Żywność zepsuta, zanieczyszczona i spleśniała jest szkodliwa dla zdrowia. Spożywanie jej może być przyczyną chorób, a nawet śmierci.

Nie jedz, zwłaszcza nie podawaj dzieciom produktów, które:

 • zostały zalane lub zawilgocone, a nie są hermetycznie pakowane, jeśli nawet nie wykazują oznak zepsucia
 • mają zmieniony zapach, barwę, smak, konsystencję
 • mają widoczną pleśń lub zapach spleśniały, stęchły
 • są w widoczny sposób zanieczyszczone lub posiadają chemiczny zapach
 • są w opakowaniach pozbawionych etykiet, w związku z czym mogą być mylnie uznane za żywność, np. trujące oleje mineralne, zaprawione zboża siewne itp.
 • znajdowały się w miejscach brudnych – w chlewach, oborach, kurnikach itp.
 • są w puszkach o wydętych wieczkach

Nie jedz artykułów żywnościowych niewiadomego pochodzenia – mogą być szkodliwe. Nie spożywaj mięsa, które nie było badane oraz jego przetworów. Nawet gotowanie i smażenie takiego produktu nie chroni przed zatruciem, zwłaszcza przed niebezpiecznymi dla człowieka włośniami.


Posiadaną żywność chroń przed zepsuciem i zanieczyszczeniem, w tym celu:

 • produkty nietrwałe jak: mięso, wędliny, ryby, mleko i jego przetwory, a także tłuszcze, gotowe potrawy, itp. przechowuj w temperaturze niższej niż 8o C
 • przechowuj żywność w szczelnych opakowaniach, przykrytą, w pomieszczeniach, gdzie nie ma środków chemicznych, takich jak pestycydy, nawozy mineralne
 • składaj żywność w suchym, chłodnym miejscu
 • chroń żywność przed gryzoniami i szkodnikami

W razie zanieczyszczenia lub zamoczenia powierzchni hermetycznego opakowania żywności po usunięciu z opakowań zanieczyszczeń produkt może być spożyty jeśli nie wykazuje żadnych zmian.

W KAŻDYM PRZYPADKU WYSTĄPIENIA BIEGUNKI, WYMIOTÓW, PODWYŻSZONEJ TEMPERETURY, BÓLÓW BRZUCHA I TYM POOBNYCH OBJAWÓW ZATRUCIA POKARMOWEGO – NALEŻY BEZZWŁOCZNIE ZWRÓCIĆ SIĘ DO LEKARZA.

Im szybsza pomoc lekarska, tym szybszy powrót do zdrowia, czasem jest to warunek uratowania życia.

 

Informacje o wodzie do spożycia przez ludzi

Fala powodziowa niesie za sobą zanieczyszczenia bakteryjne i  chemiczne groźne dla zdrowia i życia człowieka.

Po ustąpieniu powodzi woda w studniach i zbiornikach wodnych nie nadaje się do picia. W celu uzyskania wody bezpiecznej dla zdrowia należy bezwzględnie wszystkie studnie doprowadzić do odpowiedniego stanu technicznego oraz oczyścić je i odkazić.

Oczyszczanie i odkażanie studni kopanej:

Po wybraniu wody ze studni trzeba oczyścić dno ze szlamu i wszelkich nieczystości, wybrać kilkudziesięciocentymetrową warstwę piasku i zastąpić ją warstwą przemytego żwiru lub gruboziarnistego piasku grubości ok. 10 cm, oczyścić cembrowinę oraz zabetonować ubytki i szpary.

Dezynfekcję należy przeprowadzić we wszystkich nowych studniach oraz po wszelkich pracach wewnątrz studni.

Przed przystąpieniem do dezynfekcji trzeba zmierzyć, przy pomocy tyczki lub ciężarka na sznurku, głębokość wody w studni.

Na każdy metr głębokości wody odmierzamy ilość wapna chlorowanego według zasad podanych w tabelce:

Średnica studni
[cm]

Ilość wapna chlorowanego
na każdy metr głębokości wody
[g]

Ilość monochloraminy
na każdy metr głębokości wody
[g]

80

150g = 1 szklanka

165

90

200g = 1 szklanka i ćwierć

220

100

250g = półtorej szklanki

270

120

350g = 2 szklanki i ćwierć

380

 

W przypadku stosowania roztworu podchlorynu sodu należy szklankę tej samej objętości jak dla wapna chlorowanego lub dawki wymienionej w tabelce w gramach dwukrotnie zwiększyć.

Aby prawidłowo przeprowadzić dezynfekcję wody należy:

 • do wiadra z wodą dodać 2 płaskie łyżeczki od herbaty wapna chlorowanego i płynem tym wyszorować cembrowinę
 • po ponownym napełnieniu studni wodą, odmierzoną według tabeli ilość wapna chlorowanego dokładnie rozetrzeć w wiadrze z niewielką ilością wody (na papkę podobną do śmietany), dopełnić wiadro wodą, rozmieszać, po czym całą zawartość wlać do studni
 • wodę w studni zamieszać tyczką lub przez nabieranie wiadrem czerpanym i wlewanie z powrotem
 • po 24 godzinach wybierać wodę aż do zaniku zapachu chloru.

UWAGA: Środki odkażające należy przechowywać w suchym i ciemnym pomieszczeniu w naczyniu drewnianym lub szklanym.

Odkażanie studni wierconych i abisyńskich:

W przypadku studni wierconej wymieszanie roztworu odkażającego nastręcza duże trudności. Dlatego w wyjątkowych wypadkach odkaża się je wprowadzając roztwór za pomocą specjalnej pompy. Zazwyczaj w przypadku zanieczyszczenia studni dokładnie się ją przepłukuje przez długotrwałe pompowanie.

Odkażanie wewnętrznej części pompy abisyńskiej:

Przeprowadza się w następujący sposób: 4 gramy wapna chlorowanego (1 czubata łyżeczka) albo 7 ml podchlorynu sodu (1 i ½ łyżeczki) rozpuścić w dwóch kubkach wody. Zdjąć kolumienkę studni, wlać do rury przygotowany roztwór, nałożyć kolumienkę, pompować aż do ukazania się wody w wylocie pompy, pozostawić na 24 godziny, następnie pompować aż do zaniku zapachu chloru w wodzie. Po wykonaniu czyszczenia i odkażania studni, woda z niej powinna być badana przez najbliższą stację sanitarno – epidemiologiczną, która wyda orzeczenie, czy woda może być używana do picia i potrzeb gospodarczych.

Każdą niepewną wodę przeznaczoną do picia należy odkażać. Dzięki zniszczeniu bakterii, a w szczególności zarazków chorób zakaźnych przewodu pokarmowego, staje się ona bezpieczna dla zdrowia.

Odkażanie wody można przeprowadzić różnymi środkami i sposobami:

 • najprostszym i dobrym sposobem odkażania wody jest jej gotowanie
 • można również dezynfekować wodę za pomocą specjalnych preparatów i pastylek pod różnymi nazwami, przeprowadzając ten zabieg ściśle według przepisów załączonych do tych preparatów.

Pamiętaj! Odkażanie nie usuwa zanieczyszczeń chemicznych. Duża zawartość środków chemicznych (azotanów) może wywołać u niemowląt sinicę, która przy braku natychmiastowej pomocy lekarskiej bywa śmiertelna; dlatego też wszystkie kobiety ciężarne oraz niemowlęta powinny korzystać wyłącznie z wody badanej i określanej jako: „odpowiadającą wymaganiom sanitarnym”.

22 marca - Światowy Dzień WOdy

Światowy Dzień Wody odbywa się co roku w dniu 22 marca w celu uświadomienia, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów.

Światowy Dzień Wody obchodzony jest od 1993 roku. Propozycja jego ustanowienia padła rok wcześniej podczas Konferencji ds. Środowiska i Rozwoju Narodów Zjednoczonych (UNCED). Zatwierdziło ją Zgromadzenie Ogólne ONZ. Od lat w obchodach Dnia aktywnie uczestniczy również Unia Europejska, w tym także Polska.

Konferencja naukowa „Żywność, woda i powietrze – czy żyjemy w bezpiecznym otoczeniu?” – 13 listopada 2018

„100 LAT TROSKI O ZDROWIE POLAKÓW” – pod tym hasłem w 2018 roku przebiegają uroczystości obchodów 100-lecia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.

Wszystkie uroczystości objęte zostały Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości 1918 – 2018.

Czytaj więcej...

Ocena jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli w Radgoszczy - Narożnikach

Państwowy  Powiatowy  Inspektor  Sanitarny  w  Dąbrowie Tarnowskiej  po  zapoznaniu  się z raportami z badań próbek wody pobranych w dniu 24 lipca 2018 r., z miejsca okazjonalnie wykorzystywanego  do  kąpieli  w  Radgoszczy - Narożnikach (sprawozdanie z badań nr 696-W/KZ/2018) w oparciu  o  §7 oraz  załącznik nr 1 część A Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (t.  j.  Dz.  U.  z  2016  r.  poz.  1602)  stwierdza,  że  woda  w  miejscu  okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli w Radgoszczy - Narożnikach jest przydatna do kąpieli.

Informacja dotycząca jakości wody do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Żabno

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dabrowie Tarnowskiej informuje, że przeprowadzone badania kontrolne wody pochodzącej z sieci wodociągu publicznego Żabno, pobrane  w dnaich 11 i 12 czerwca br. wykazały,  że woda dostarczana mieszkańcom miasta i gminy Dąbrowa Tarnowska i gminy Olesno jest przydatna do spożycia przez ludzi, zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

Informacja dotycząca jakości wody do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej w związku z awarią sieci wodociągu publicznego Żabno dostarczającego wodę mieszkańcom miasta i gminy Dąbrowa Tarnowska oraz gminy Olesno informuje, że jakość wody w zakresie parametrów fizycznych uległa pogorszeniu. Pojawił się żółto – brunatny odcień, spowodowany nadmiarem osadu z rur, który przedostał się do wody w wyniku gwałtownej zmiany intensywności jej przepływu podczas awarii. 

W dniach 11 i 12 czerwca pobrane zostaną próby wody do badań laboratoryjnych, celem potwierdzenia przydatności wody do spożycia przez ludzi. Niezwłocznie po otrzymaniu sprawozdań z badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratoria Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbowie Tarnowskiej, wyda stosowną ocenę jakości wody.

Zadania oraz zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej określone zostały w art. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.1261 z późn. zm.). W związku z tym, że inspekcja Sanitarna została powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, sprawuje nadzór między innymi nad warunkami higieny środowiska. Powyższe zadania są realizowane poprzez sprawowanie m. in. bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W ramach prowadzonego monitoringu pobierane są próbki wody do badań laboratoryjnych oraz wykonywane są badania laboratoryjne. Na podstawie otrzymanych sprawozdań z badań Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdza przydatność wody do spożycia, warunkową przydatność wody do spożycia lub brak przydatności wody do spożycia. W przypadku warunkowej przydatności lub braku przydatności wskazuje zakres oraz termin realizacji działań naprawczych podejmowanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne. W przypadku warunkowej przydatności określa dopuszczalne wartości parametrów. 

Obowiązkiem przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego jest zapewnienie zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i zapewnienie należytej jej jakości. Zobowiązane jest również do prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody.

Światowy Dzień Wody

22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody, który został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1992 r. 

Powodem ustanowienia Światowego Dnia Wody był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej. Pierwsze obchody odbyły się w 1993 roku. Ideą obchodów jest uświadomienie państwom członkowskim wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną.

 „Dlaczego ścieki?” – to hasło przewodnie 2017 r. Globalnie, zdecydowana większość ścieków pochodzących z naszych domów, miast, zakładów przemysłowych i rolniczych wraca do środowiska bez oczyszczania lub ponownego wykorzystania - zanieczyszczając środowisko i tracąc cenne składniki odżywcze oraz inne materiały, które można odzyskać.
 
Znalezione obrazy dla zapytania swiatowy dzień wody 2017
Zamiast marnować ścieki, musimy zredukować ich ilość i ponownie je wykorzystać. W naszych domach możemy ponownie wykorzystać szarą wodę w ogródkach i na działkach. W naszych miastach, możemy oczyszczać i ponownie wykorzystywać wodę na terenach zielonych. W przemyśle i rolnictwie, możemy oczyszczać i ponownie wykorzystywać uzdatnioną wodę w systemach chłodzenia lub do nawadniania.

Ocena jakości wody - Miejsce wykorzystywane do kąpieli w Narożnikach gm. Radgoszcz - 21.06.2016 r.

Na podstawie art. 34e Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j.t. Dz. U. 2015 poz. 469) oraz § 1 pkt. 6, § 2 i § 7, a także załącznika nr 1 części A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. Nr 86 poz. 478), na podstawie sprawozdań  z  badań  prób  wody  pobranych w dniu 31.05.2016 r. z miejsca wykorzystywanego do kąpieli - Zalew Narożniki gm. Radgoszcz oraz przeprowadzonej w dniu 20.06.2016 r. kontroli sanitarnej – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej stwierdza, że:  


woda w miejscu wykorzystywanym do kąpieli – Zalew Narożniki gm. Radgoszcz  - spełnia wymagania mikrobiologiczne i wizualne określone w w/w przepisach prawnych.

Ocena jakości wody - Miejsce wykorzystywane do kąpieli w Narożnikach gm. Radgoszcz - 23.07.2015 r.

Na podstawie art. 34e Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j.t. Dz. U. 2015 poz. 469) oraz § 1 pkt. 6, § 2 i § 7, a także załącznika nr 1 części A do rorządzenia Ministra Zdrowia z 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. Nr 86 poz. 478), na podstawie sprawozdań  z  badań  prób  wody  nr  LZT.9052.1.516.2015 oraz  LZT.9052.1.517.2015 pobranych w dniu 14.07.2015 r. z miejsca wykorzystywanego do kąpieli przy Ośrodku Rekreacyjno Wypoczynkowym w Narożnikach oraz przeprowadzonej w dniu 23.07.2015 r. kontroli sanitarnej – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej stwierdza, że:  


woda w miejscu wykorzystywanym do kąpieli – Zbiornik Wodny Narożniki gm. Radgoszcz  - spełnia wymagania mikrobiologiczne i wizualne określone w w/w przepisach rawnych.


 

Ocena jakości wody - Miejsce wykorzystywane do kąpieli w Narożnikach gm. Radgoszcz

Na podstawie art. 34e Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j.t. Dz. U. 2015 poz. 469) oraz § 1 pkt. 6, § 2 i § 7, a także załącznika nr 1 części A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody  w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. Nr 86 poz. 478), na podstawie sprawozdania z badania prób wody nr 470-W/KZ/2015 pobranych w dniu 17.06.2015 r.   z miejsca wykorzystywanego do kąpieli przy Ośrodku Rekreacyjno Wypoczynkowym w Narożnikach oraz przeprowadzonej w dniu 25.06.2015 r. kontroli sanitarnej – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej stwierdza, że:

 

woda w miejscu wykorzystywanym do kąpieli – Zbiornik Wodny Narożniki

gm. Radgoszcz  - spełnia wymagania mikrobiologiczne i wizualne określone w w/w przepisach prawnych.

Wytyczne GIS w sprawie wymagań jakości wody oraz warunków sanitarno-higienicznych na pływalniach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej przedstawia "Wytyczne w sprawie wymagań jakości wody oraz warunków sanitarno-higienicznych na pływalniach", opracowane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny w oparciu o zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Czytaj więcej...

Zmiany dotyczące procedury powiadamiania o pierwszym wprowadzeniu do obrotu żywności

Informujemy, że w roku 2020 zaszły istotne zmiany dotyczące procedury powiadamiania  o pierwszym wprowadzeniu do obrotu żywności. Z dniem 1 stycznia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii (Dz. U. z 2019 r. poz. 2499). W związku z ww. rozporządzeniem w przypadku, gdy skład produktu będzie właściwy dla przypisanej kategorii żywności nie będzie prowadzone postepowanie wyjaśniające i w rejestrze zamieszczony zostanie stosowny wpis „nie prowadzono postepowania, proponowana kwalifikacja jest prawidłowa”, wówczas z przedsiębiorcą nie będzie prowadzona odrębna korespondencja (przyjęcie do wiadomości). Taka korespondencja nie będzie też przesyłana do jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Podstawową formą komunikacji, w takiej sytuacji będzie rejestr.

Informacje o zmianach w rozporządzeniu dostępne są na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego: https://gis.gov.pl/aktualnosci/zmiany-w-rejestrze-produktow-objetych-obowiazkiem-powiadamiania/.

Ponadto z dniem 4 lutego 2020 r. Główny Inspektor Sanitarny wdroży nowy elektroniczny system powiadamiania o wprowadzeniu do obrotu środków spożywczych. Informacje o systemie opublikowano na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego: https://gis.gov.pl/aktualnosci/4-lutego-gis-wdrozy-nowy-elektroniczny-system-powiadamiania-o-wprowadzeniu-do-obrotu-srodkow-spozywczych/.

Informacja dla importerów żywności

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej informuję, że na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego www.gis.gov.pl znajduje się "Informacja dla importerów żywności" dotycząca zmiany od dnia 14 grudnia 2019 r. przepisów dotyczących importu żywności pochodzenia niezwierzęcego oraz obowiązku stosowania systemu TRACERS-NT przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz importerów żywności.

Szkolenie dla pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych z terenu powiatu dąbrowskiego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej mając na uwadze bezpieczeństwo żywieniowe dzieci i młodzieży zorganizował szkolenie dla pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych z terenu powiatu dąbrowskiego. Szkolenie odbyło się w dniu 28 marca 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej. Licznie zgromadzonych uczestników szkolenia powitał Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej  Anna Klimowska.  W pierwszym wystąpieniu  p. Paulina Tendera – trener/edukator żywieniowy omówiła Piramidę zdrowego żywienia i aktywności fizycznej oraz zasady  prawidłowego żywienia. W kolejnych  wystąpieniach przedst.. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego p. Anna Tatarczuch i p. Żaneta Mitera omówiły:

1. Zapisy Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia z zakresu żywienia dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty.

2. Zapisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach  z zakresu żywienia

3. Zasady komponowania prawidłowo zbilansowanych jadłospisów i posiłków  oraz informowanie konsumentów o składnikach  oraz  substancjach lub produktach powodujących alergie lub reakcje nietolerancji.

Czytaj więcej...

Informacja dla Rolników

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie następujące przepisy:

 • ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 2136),
 • ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji (Dz. U. z 2018 r., poz. 2242).

Pierwsza z ww. ustaw wprowadza zmianę m.in. w art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 1541 z późn. zm.), która znosi obowiązek zatwierdzenia przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej dla podmiotów działających na rynku spożywczym przygotowujących żywność w pomieszczeniach używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne, ale gdzie regularnie przygotowuje się żywność w celu wprowadzenia do obrotu, o których mowa w rozdziale III załącznika Il do rozporządzenia nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str.1). Podmioty te będą objęte jedynie obowiązkiem rejestracji, co ma ułatwić rozpoczęcie prowadzenia działalności.

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji wprowadza zmiany w rozdziale 10a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, który dotyczy rolniczego handlu detalicznego. W szczególności zmiany dotyczą umożliwienia sprzedaży żywności wyprodukowanej w ramach rolniczego handlu detalicznego do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego (np. sklepów, restauracji, stołówek) zlokalizowanych na obszarze województwa, w którym ma miejsce produkcja żywności lub na obszarach powiatów lub miast stanowiących siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, sąsiadujących z tym województwem.

Obowiązek rejestracji działalności rolniczej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej  informuje, że zgodnie z art. 61, art. 63 ust.1, ust. 2  pkt 1 i  pkt 12 oraz  ust. 3  Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.   o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 149 z późn. zm.) podmioty działające na rynku spożywczym prowadzące produkcję pierwotną i działalność w zakresie dostaw bezpośrednich produktów pochodzenia roślinnego  winny być wpisane do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS.

Podobny obraz

 

 

Wpisanie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS następuje po złożeniu wniosku. Wpis zakładu do rejestru nie podlega opłacie. Natomiast zgodnie z art. 103 ust. 4 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, kto prowadzi działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów (…), podlega karze pieniężnej.

Wzór wniosku stanowi  załącznik nr 2  do rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r.  w  sprawie  wzorów  dokumentów  dotyczących  rejestracji  i  zatwierdzania  zakładów  produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność  podlegających urzędowej kontroli  Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U z 2007 r. Nr 106, poz. 730). Wniosek  o wpis  zakładu  do  rejestru  można  pobrać  ze  strony  internetowej  Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Dąbrowie Tarnowskiej  (banner - wnioski do pobrania).

Produkcja pierwotna (podstawowa) zgodnie z definicją zawartą w art.3 pkt 17 Rozporządzenia (WE)nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r - ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego  Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego  procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności ( Dz. Urz. WE L 31 z dnia 1 lutego 2002 roku str.1 z późn. zm) oznacza produkcję, uprawę lub hodowlę produktów podstawowych, w tym zbiory, dojenie i hodowlę zwierząt gospodarskich przed ubojem. Oznacza także łowiectwo i rybołówstwo oraz zbieranie runa leśnego.

Sprzedaż bezpośrednia - zgodnie z definicją zawartą w art.1 ust.2 lit c Rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z dnia 30 kwietnia 2004 roku, str. 1 z późn. zm.), oznacza dokonywanie sprzedaży  przez producenta, małych ilości surowców do konsumenta końcowego lub lokalnego zakładu detalicznego bezpośrednio zaopatrującego konsumenta końcowego.

 W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się zgłosić do właściwej terenowo Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Obowiązek rejestracji działalności rolniczej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej  informuje, że zgodnie z art. 61, art. 63 ust.1, ust. 2  pkt 1 i  pkt 12 oraz  ust. 3  Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.   o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 149 z późn. zm.) podmioty działające na rynku spożywczym prowadzące produkcję pierwotną i działalność w zakresie dostaw bezpośrednich produktów pochodzenia roślinnego  winny być wpisane do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS.

Podobny obraz

 

 

Wpisanie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS następuje po złożeniu wniosku. Wpis zakładu do rejestru nie podlega opłacie. Natomiast zgodnie z art. 103 ust. 4 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, kto prowadzi działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów (…), podlega karze pieniężnej.

Wzór wniosku stanowi  załącznik nr 2  do rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r.  w  sprawie  wzorów  dokumentów  dotyczących  rejestracji  i  zatwierdzania  zakładów  produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność  podlegających urzędowej kontroli  Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U z 2007 r. Nr 106, poz. 730). Wniosek  o wpis  zakładu  do  rejestru  można  pobrać  ze  strony  internetowej  Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Dąbrowie Tarnowskiej  (banner - wnioski do pobrania).

Produkcja pierwotna (podstawowa) zgodnie z definicją zawartą w art.3 pkt 17 Rozporządzenia (WE)nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r - ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego  Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego  procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności ( Dz. Urz. WE L 31 z dnia 1 lutego 2002 roku str.1 z późn. zm) oznacza produkcję, uprawę lub hodowlę produktów podstawowych, w tym zbiory, dojenie i hodowlę zwierząt gospodarskich przed ubojem. Oznacza także łowiectwo i rybołówstwo oraz zbieranie runa leśnego.

Sprzedaż bezpośrednia - zgodnie z definicją zawartą w art.1 ust.2 lit c Rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z dnia 30 kwietnia 2004 roku, str. 1 z późn. zm.), oznacza dokonywanie sprzedaży  przez producenta, małych ilości surowców do konsumenta końcowego lub lokalnego zakładu detalicznego bezpośrednio zaopatrującego konsumenta końcowego.

 W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się zgłosić do właściwej terenowo Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zb

W trosce o utrwalenie zdrowych nawyków żywieniowych u dzieci Minister Zdrowia w dniu 26 sierpnia 2015 r. podpisał rozporządzenie w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.

Nowe przepisy pomogą placówkom oświatowym w kształtowaniu właściwych nawyków żywieniowych u dzieci i młodzieży. Rozporządzenie ma na celu nauczyć dzieci, nauczycieli i rodziców, na czym polega zdrowe i bezpieczne odżywianie oraz wyeliminować ze szkół tłuste, słone i słodzone pokarmy.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.

Treść rozporządzenia https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//516/12273657/12295673/dokument180495.pdf

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej w związku z potwierdzonymi przypadkami zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u księży z Parafii Św. Józefa Oblubieńca w Luszowicach zwraca się z prośbą do osób mających bezpośredni kontakt z księżmi (t.j. dłuższy niż 15 – 20 minut w odległości bliższej niż 1,5 – 2 metry bez zabezpieczeń typu maseczka/przyłbica) o kontakt telefoniczny  z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Dąbrowie Tarnowskiej pod numerem telefonu: 603-767-937 (czynnym całą dobę), a także pod numerami telefonów 14 642 25 71 i 14 642 23 96 w godzinach pracy PSSE w Dąbrowie Tarnowskiej, celem objęcia kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym.

Koronawirus – zmiany na granicy

Od północy z 12/13 czerwca br. zakończone zostały kontrole graniczne na całym odcinku granicy wewnętrznej. Zniesienie kontroli granicznej na granicy wewnętrznej to także zniesienie kontroli sanitarnej i brak obowiązku kwarantanny. Obostrzenia, w tym ograniczenia dotyczące wjazdu cudzoziemców do Polski oraz kwarantanna, wciąż obowiązują na granicy zewnętrznej UE.

Zniesienie kontroli na granicy wewnętrznej oznacza, że po polskiej stronie nie są prowadzone kontrole graniczne, a osoby wjeżdżające do Polski nie muszą odbywać obowiązkowej kwarantanny. Granicę można przekraczać swobodnie w dowolnym miejscu, zarówno na kierunku do, jak i z Polski, ale planując podróż zagraniczną, należy uwzględnić obostrzenia obowiązujące w kraju sąsiednim.

Na granicy z Rosją, Białorusią i Ukrainą wciąż obowiązują obostrzenia. Nadal ograniczony jest wjazd cudzoziemców do Polski, a granicę z Rosją można przekraczać jedynie w Bezledach i Grzechotkach, granicę z Białorusią – w Kuźnicy, Bobrownikach i Terespolu, a z Ukrainą – w Dorohusku, Korczowej, Hrebennem oraz w Medyce (tylko w ruchu pieszym).

Kto może wjechać do Polski?

Do Polski mogą wjechać jedynie:

Czytaj więcej...

Informacja dotycząca wznowienia przyjmowania próbek kału do badań

P aństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że od dnia 2 czerwca 2020 r. wznowione zostanie przyjmowanie próbek kału do badań w każdy wtorek (za wyjątkiem 9 czerwca - z uwagi na dzień wolny od pracy przypadający  na 11 czerwcai koniecznością zachowania procedur badawczych).

 

Wydawanie pojemników na próbki: 

poniedziałek -środa

7.30 - 14.00

Przyjmowanie próbek do badania:

wtorek

7.30 - 9.00

Wydawanie wyników badań:

 

Wtorek

12.00 – 14.30

środa - piątek

7.30 - 14.30

 

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Tarnowskiej dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2 z dnia 9 marca 2020 roku, godzina 20:30

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że do dnia 9 marca 2020 roku, godz. 20:30 u pacjentów hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia nowym koronawirusem SARS-CoV-2 w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej, nie potwierdzono wystąpienia choroby COVID-19.
Wszytskie wykonane dotychczas wyniki badań w kierunku SARS-Co-V-2 są ujemne.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej zwraca się z prośbą o zachowanie spokoju, odpowiedzialność i przestrzeganie wszystkich higienicznych zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia (www.gis.gov.pl oraz www.mz.gov.pl.

Znalezione obrazy dla zapytania: wazna komunikat

Zalecenia dla zarządzających budynkami mieszkalnymi

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Tarnowskiej