KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej w związku z potwierdzonymi przypadkami zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u księży z Parafii Św. Józefa Oblubieńca w Luszowicach zwraca się z prośbą do osób mających bezpośredni kontakt z księżmi (t.j. dłuższy niż 15 – 20 minut w odległości bliższej niż 1,5 – 2 metry bez zabezpieczeń typu maseczka/przyłbica) o kontakt telefoniczny  z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Dąbrowie Tarnowskiej pod numerem telefonu: 603-767-937 (czynnym całą dobę), a także pod numerami telefonów 14 642 25 71 i 14 642 23 96 w godzinach pracy PSSE w Dąbrowie Tarnowskiej, celem objęcia kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym.

Sprostowanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dbrowie Tarnowskiej do artykułu zamieszczonego na stronie RDN Małopolska

Link do artykułu: http://www.rdn.pl/news/chwila-spedzona-kwiaciarni-zafundowala-domowa-kwarantanne


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej w chwili otrzymania zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej i/lub dodatni wynik badania, prowadzi dochodzenie epidemiologiczne, podczas którego ustalane są tzw. „osoby z kontaktu” (dochodzenie prowadzone jest przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby chorej/podejrzanej o zachorowanie). Osoba z wynikiem dodatnim przekazuje listę osób spełniających kryterium przypadku. Zgodnie z definicją przypadku na potrzeby nadzoru nad zakażeniami ludzi nowym koronawirusem jako bliski kontakt należy rozumieć:
• przebywanie w bezpośredniej bliskości (twarzą w twarz) z osobą chorą, w odległości mniejszej niż 2 m przez ponad 15 minut,
• bezpośredni kontakt fizyczny z osobą zakażoną wirusem COVID-19 (np. podanie ręki),
• bezpośredni kontakt bez środków ochronnych z wydzielinami osoby z COVID-19 (np. dotykanie zużytej chusteczki higienicznej, narażenie na kaszel osoby chorej),
• przebywanie w tym samym pomieszczeniu co chory z COVID-19 przez co najmniej 15 minut (np. w mieszkaniu, w klasie, poczekalni szpitala/przychodni, sali konferencyjnej),
• kontakt na pokładzie samolotu lub innych środków transportu zbiorowego obejmujący
1. osoby zajmujące dwa miejsca (w każdym kierunku) od osoby z COVID-19;
2. osoby towarzyszące w podróży lub sprawujące opiekę nad osobą z COVID-19, członkowie załogi obsługujący sekcję, w której znajduje się chory.


Osoby z bliskiego kontaktu wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi zostają objęci przymusową kwarantanną (na podstawie decyzji administracyjnej a nie jak fałszywie podano w artykule zawiadomienia).
Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Tarnowskiej, powierzone im obowiązki i zadania realizują rzetelnie, z dołożeniem najwyższej staranności, opierając się na obowiązujących przepisach prawa i zasadach, mając na uwadze przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego.
W toku dochodzenia epidemiologicznego z każdą osobą przekazywaną na „liście kontaktów” przeprowadzane są rozmowy telefoniczne (co również miało miejsce w przypadku opisanym w artykule z dnia 6.08.2020 r.) Dlatego też zapis w artykule cyt. „Wysłano mnie na kwarantannę nie sprawdzając tak naprawdę faktów tylko opierając się na opinii ludzi z ulicy…” jest jednym wielkim kłamstwem!
Zagadnienie rzetelności dziennikarskiej łączy się ze starannością zawodową dziennikarza. Autorka artykułu P. Izabela Kołakowska nie zachowała szczególnej staranności i rzetelności przy zbieraniu i wykorzystaniu materiału, co jest działaniem niezgodnym z etyką zawodową i zasadami współżycia społecznego, naruszyła tym samym wzorzec należytej staranności dziennikarskiej.
Zarzuty stawiane przez Panią Izabelę Kołakowską w stosunku do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Tarnowskiej, są bezzasadne, nieprawdziwe, niezasłużone i bardzo krzywdzące. Natomiast przekazanie ich w takich okolicznościach może świadczyć o naruszeniu dóbr osoby prawnej, którą jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Tarnowskiej. Uznaję, że została naruszona renoma, dobre imię i prestiż jednostki, którą kieruję rozumiane jako ogół pozytywnych wyobrażeń i ocen konsumentów.


Z poważaniem
Anna Klimowska
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Dąbrowie Tarnowskiej

 

 

 

Bezpieczne Wakacje – Przepis GIS: By mały kleszcz nie stał się dużym problemem!

W dniu 3 lipca 2020 r. rusza przygotowana przez Główny Inspektorat Sanitarny kampania społeczna pn.: „BEZPIECZNE WAKACJE – PRZEPIS GIS”, kierowaną do rodziny korzystającej z różnych form wypoczynku wakacyjnego.

Wakacje to szczególny czas, który kojarzy się z odpoczynkiem, beztroską, słońcem i zabawą. Aby zapewnić bezpieczeństwo podczas rodzinnych wakacji  Główny Inspektorat Sanitarny w przystępny sposób będzie edukować, dostarczać i poszerzać niezbędną wiedzę i przydatne informacje oraz zwiększać świadomość tematów poruszanych w kampanii. Na stronie www.gis.gov.pl i profilach GIS w mediach społecznościowych będą publikowane przydatne informacje i praktyczne porady, które pozwolą zdrowo cieszyć się latem!

Czytaj więcej...

Koronawirus – zmiany na granicy

Od północy z 12/13 czerwca br. zakończone zostały kontrole graniczne na całym odcinku granicy wewnętrznej. Zniesienie kontroli granicznej na granicy wewnętrznej to także zniesienie kontroli sanitarnej i brak obowiązku kwarantanny. Obostrzenia, w tym ograniczenia dotyczące wjazdu cudzoziemców do Polski oraz kwarantanna, wciąż obowiązują na granicy zewnętrznej UE.

Zniesienie kontroli na granicy wewnętrznej oznacza, że po polskiej stronie nie są prowadzone kontrole graniczne, a osoby wjeżdżające do Polski nie muszą odbywać obowiązkowej kwarantanny. Granicę można przekraczać swobodnie w dowolnym miejscu, zarówno na kierunku do, jak i z Polski, ale planując podróż zagraniczną, należy uwzględnić obostrzenia obowiązujące w kraju sąsiednim.

Na granicy z Rosją, Białorusią i Ukrainą wciąż obowiązują obostrzenia. Nadal ograniczony jest wjazd cudzoziemców do Polski, a granicę z Rosją można przekraczać jedynie w Bezledach i Grzechotkach, granicę z Białorusią – w Kuźnicy, Bobrownikach i Terespolu, a z Ukrainą – w Dorohusku, Korczowej, Hrebennem oraz w Medyce (tylko w ruchu pieszym).

Kto może wjechać do Polski?

Do Polski mogą wjechać jedynie:

Czytaj więcej...

Informacja dotycząca wznowienia przyjmowania próbek kału do badań

P aństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że od dnia 2 czerwca 2020 r. wznowione zostanie przyjmowanie próbek kału do badań w każdy wtorek (za wyjątkiem 9 czerwca - z uwagi na dzień wolny od pracy przypadający  na 11 czerwcai koniecznością zachowania procedur badawczych).

 

Wydawanie pojemników na próbki: 

poniedziałek -środa

7.30 - 14.00

Przyjmowanie próbek do badania:

wtorek

7.30 - 9.00

Wydawanie wyników badań:

 

Wtorek

12.00 – 14.30

środa - piątek

7.30 - 14.30

 

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Tarnowskiej